1. místo v krajském kole

foto ze souteze

Úterý 28.03.2017

1. místo v krajském kole Mistrovství České republiky v grafických disciplínách

V letošním roce studenti Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomické Svitavy navštívili krajské město Pardubice, aby se zúčastnili krajské postupové soutěže Mistrovství ĆR v grafických disciplínách. Organizátorem soutěže byla Střední odborná škola cestovní ruchu Pardubice. Všichni účastnici se přihlásili do kategorie opisu textu. Naše škola potvrdila pověst skvělých písařů, neboť po roce jsme opět obsadili první příčku. Student 4. ročníku Daniel Pruška se umístil na prvním místě s výkonem 360,2 čistých úhozů za 1 minutu. Dokážete také napsat za 1 sekundu 6 znaků?

Náš vítěz se utká s dalšími vítězi krajských kol Mistrovství České republiky v grafických disciplínách, která se bude konat ve dnech 25. až 26. května 2017 na Obchodní akademii v Chocni.

Za vzornou reprezentaci školy všem zúčastněným děkujeme a přejeme vítězi v dalších závodech pevné nervy a hbité prsty.

Ing. Petra Kopečná

Vzpomínky absolventů

obalka_knihy_pan_kyselák

Pátek 03.03.2017

Úryvky z knihy Pavla Kyseláka Bráchova krapalice aneb Plkačky počtvrté

© Pavel Kyselák 2016

(Autor navštěvoval střední ekonomickou školu ve Svitavách v letech 1970-1974.)

 

LASKAVÝ PAN PROFESOR A FEŠULÁNCI

Do profesorského sboru při našem studiu střední ekonomické školy patřil i Mgr. Emil Jelínek. Vyučoval zejména administrativní předměty, jako jsou psaní na stroji a těsnopis. Třídním profesorem byl zejména v dívčích třídách dvouletého ekonomického studia. V mé paměti je zapsán jako laskavý, usměvavý a vstřícný kantor a hlavně jako člověk, který nám svědomitě „naléval“ elán k učení i k práci.

V roce 1997 slavila nově pojmenovaná obchodní akademie padesátileté výročí založení a při té příležitosti byla vydána pamětní publikace. Na jednu z jejích stránek přispěl i jmenovaný pan profesor svoji báječnou vzpomínkou pod názvem Co o nás studenti nevěděli.

Přiznám se, že jsem tuto krátkou stať snad četl stokrát, jak se mi líbila, a navíc zcela souzněla s charakteristikou milého pana profesora. Nedá mi, abych z jeho řádků neocitoval alespoň úvodní slova:

Když jsem jednou po obědě za slunečného počasí opustil domov a vrátil se až po dvou hodinách, podivila se manželka: „Kde jsi tak dlouho byl?“ A když jsem odpověděl, že u kamarádů, následovala další otázka: „Prosím Tě, u kterých?“ Odpověděl jsem, že u těch na hřbitově. Když už je nepotkávám pod podloubím na náměstí, nemohu s nimi zajít na pivo, vypravím se občas za nimi, kde odpočívají…

Ve vzpomínání také jmenuje kolegu Drahomíra Hávu, který nás rovněž učil. Vzpomínám si, jak chodil v černém plášti. Jeho oblíbená známka byla trojka. Ještě dnes ho slyším, jak říká: „Máš to za lidovku“. Ono to možná nepřímo souzní i s jeho povahou, která se právě vyznačovala ryze lidovým a upřímným přístupem k nám studentům. Obvykle nás oslovoval slovem: Děvčata. Byl totiž zvyklý, že na dvouletém studiu jsou jen dívčiny. Jenže naše maturitní třída měla nemalou osádku chlapců. A tak svoje oslovovací zvolání doplnil: … a fešulánci. Od té doby jsme mu neřekli jinak, než Fešulánek.

MILÝ JENE Z PLOSKOVIC

Je tomu už dávno, co jsi s námi v rámci předtančení na našem maturitním plese nacvičoval studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Tenkráte však Tvoje šlechetná snaha byla rázně zatržena vedením školy, protože v té době takováto aktivita byla pochopitelně ideologicky závadná.

Nevím už sice, v jaké souvislosti jsi sám sebe nazýval panem Jenem z Ploskovic. Ostatně ve svém archivu jsem nalezl Tvůj pohlednicový pozdrav z roku 1973, který jsi mi zaslal právě s tímto podpisem. Na mě jsi zase po ránu volával: „Redaktore, wie haben sie sich geschlafen?“

Z našeho pohledu žáků či studentů střední školy s Tebou byla veliká legrace provázená vtípky, grimasami, parodiemi na profesory…, zkrátka byl jsi takový dospělý dvorní šašek bez ohledu na svoje povolání i věk. Už proto jsi zasluhoval náš obdiv, což ovšem z druhé strany nebylo vždy kvitováno…

Pan Jan Krpálek byl dlouholetým tajemníkem naší střední školy a zároveň svérázná a rázovitá postavička nejen školy, ale i celého okresního města. Podle mých znalostí jeho život probíhal ve všedních dnech v rytmu takřka shodného rituálu: vyfešákovaný s čistou a nažehlenou košilí a pečlivě uvázanou kravatou ráno nastartoval svůj bicykl, zajel na poštu naproti nádraží, převzaté zásilky zavěsil na nosič zadního kola a odjel do školy. Po odsloužení svých osmi služebních hodin zasedl ve své oblíbené hospůdce, což byla zejména restaurace Slávia na náměstí, zapálil svoji oblíbenou cigaretku, popíjel pivečko a přemýšlel a filozofoval nad životem… Čas od času jsem si k němu přisedl. Říkával, že mu připomínám herce Jaroslava Vojtu, patrně pro můj suchý humor a převážně vážný výraz v obličeji.

Chtěl s námi vehementně také jezdit na konci školního roku na výlety, aby byla prostě sranda. Jako malý kluk se na to těšil. Žel i to mu bylo zatrhnuto…

Na závěr mého studia jsme se domluvili, že hned poté, co odmaturuji, si sedneme v jeho oblíbené hospůdce a moje ukončení školy oslavíme. V poledne, kdy jsem s velkou úlevou vycházel ze školy, čekal na mě otec se zprávou, že mama je v nemocnici s vážným problémem, abych s ním za ní zajel. Do Svitav jsem se vrátil až pozdě večer a byl jsem rád, že mohu ulehnout. Předtím však chudák pan Jen obvolával všechny místní hospody a poptával se, zda tam nesedí redaktor Kyselák.

A tak se Ti milý Jene, ještě jednou omlouvám, že jsem Tě zklamal a nepřišel na naše smluvené setkání, na které ses tolik těšil, že se mnou oslavíš prostou skutečnost, že se mi podařilo zdárně složit zkoušku dospělosti.

Na závěr této vzpomínky mi dovol, abych Ti alespoň takto vzdal svůj hold a zároveň tam nahoru zaslal zvolání, které mělo následovat na závěr Tebou nacvičované oné studentské hymny: VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

 

 

Sdílejte s námi historii – 70/OA, 22/VOŠE

70OA_22VOSE

Sobota 23.09.2017

Vítáme Vás na stránce
"Sdílejte s námi historii"
Podtitul
70. výročí založení Obchodní akademie ve Svitavách
22. výročí založení Vyšší odborné školy ekonomické ve Svitavách
 
Tvořte s námi historii svými příspěvky (dobové materiály, fotografie, videa, prezentace, články, …)
Zasílejte dokumenty na adresu absolvent@oa.svitavy.cz
Sdílejte s námi události na FACEBOOKU
 
Oslavy 70. výročí založení OA a 22. výročí založení VOŠE
Srdečně zveme současné i bývalé žáky a studenty, vážené rodiče, přátele školy, bývalé zaměstnance a všechny další zájemce na oslavy založení naší/vaší školy.
Program
Pátek 22. září 2017 Sobota 23. září 2017
08:00 – 13:10 Den otevřených dveří
Workshopy a soutěže o ceny pro děti MŠ, žáky a studenty v učebnách školy.
11:00 – 15:00 Otevřená škola
Prohlídka školy, setkání s bývalými spolužáky a učiteli.
Výstava dobových materiálů, fotogalerie, videa.
Možnost zakoupení almanachu, upomínkových předmětů.
Občerstvení zajištěno.
 
15:30 – 24:00 Otevřená Fabrika
16:00 Slavnostní zahájení, kulturní program
17:00 – 24:00 Volná zábava s živou hudbou
K tanci a poslechu hrají:
Moka Band
THE PINK PANTERS
 
Vstupné
Vstupenka je slosovatelná.
Předprodej: 92,- Kč
Na místě: 150,- Kč
Vstupenky ještě nejsou k dispozici.
   
 
Odkazy pro vás:
Databáze absolventů (přihlašovací údaje lze vyžádat e-mailem: absolvent@oa.svitavy.cz)
Odkaz na "živou" databázi absolventů (2016 – 2002) s možností komunikace s absolventy a učiteli. Uživatel může také editovat některé údaje (telefon, e-mail, bydliště).
Mimo jiné obsahuje jmenné seznamy absolventů 1947 – 2006.
 
Tvořte s námi historii
Ukončení studia Fotografie Videa Prezentace
2017 – 2008  
O škole/2017
 

Nabídka studia na obchodní akademii

letak1

Pondělí 17.10.2016

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy

přijímačky

Středa 12.04.2017

Jednotná přijímací zkouška:

  • 1. termín – 12. dubna 2017
  • 2. termín – 19. dubna 2017
  • 1. náhradní termín – 11. května 2017
  • 2. náhradní termín – 12. května 2017

Další informace

Maturita 2017

maturita
Úterý 17.01.2017
 
 

Důležitá data pro rodiče, žáky a studenty

kalendar-92238_1000x675

Důležitá data a dokumenty

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

M. Rašková-kresba

Středa 22.02.2017

Naše škola se zúčastnila 22. února 2017 slavnostního vyhlášení výsledků VII. ročníku výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, do které poslala svoji práci i naše žákyněO vítězích rozhodovala odborná porota – například ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal, akademický malíř František Zálabský či fotograf Tomáš Kubelka. Druhou porotou byla veřejnost, která měla možnost hlasovat na webových stránkách soutěže. Blahopřejeme naší žákyni Monice RAŠKOVÉ, která získala 4. místo v kategorii SŠ.

Konzultační hodiny pro rodiče

Čtvrtek 06.04.2017

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se konají od 15:00 do 16:30 konzultační hodiny pro rodiče žáků obchodní akademie.

Soutěž v anglickém jazyce – okresní kolo

Středa 22.02.2017

Ve středu 22. 2. 2017 proběhlo na jevíčském gymnáziu okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce za účasti studentů ze všech gymnázií a vybraných středních odborných škol okresu Svitavy. Účastníci soutěže se úspěšně vypořádali s upraveným formátem soutěže, kdy k centrálně zadávanému poslechu na úrovni CAE byla přidána dvě lexikálně-mluvnická cvičení z kategorie Use of English. Následovala tradiční ústní část, ve které studenti řešili úkoly ve dvojicích na základě verbálních i vizuálních stimulů. Studentky naší školy Natálie Bártová ze třídy 2.A i Zuzana Šplíchalová ze třídy 3.A podaly velmi pěkné výkony a v náročné konkurenci se neztratily.  Natálie se umístila na 8. místě (1. ze středních odborných škol).
Oběma děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a přeji mnoho dalších studijních úspěchů.

Mgr. Lada Marková