Oslavy založení školy

70_2

Sobota 23.09.2017

V sobotu 23. září 2017 společně oslavíme 70. výročí založení Obchodní akademie ve Svitavách a více než dvacetileté výročí založení vyšší odborné školy ekonomické.

 

 

  • Podílejte se s námi na přípravě oslav
  • Informujte spolužáky a známé
  • Komunikujte s námi na facebooku
  • Sdílejte informace s ostatními
  • Přineste nebo nám zašlete příspěvky, fotografie, náměty, dobové materiály  
Současně jsme pro Vás připravili seriál o historii a současnosti  Obchodní akademie ve Svitavách. Podílejte se na jeho tvorbě a obsahu i Vy.
 
Děkujeme.
 
Mgr. Libor Pavlík, ředitel
 

Absolutorium na VOŠE

Středa 18.05.2016

Řádné termíny stanovené ředitelem pro studijní skupinu 3.1: 01. – 02.06.2016
Řádné termíny stanovené ředitelem pro studijní skupinu 3.2: 06. – 07.06.2016
 
 
Slavnostní předávání diplomů absolventům proběhne 9. června 2016 od 10:00 v Ottendorferově domě.

Majáles 2016

Pátek 13.05.2016

Již po dlouhá léta se tradičně v květnu koná studenty pořádaná akce – Majáles.

Ani letos tomu nebylo jinak a opět jsme se my – studenti všech svitavských středních škol –  do této akce s vervou pustili. „SPORTOVCI“ byli hlavním tématem letošního Majálesu, který se konal v pátek 13.5.2016. Na maskách jsme si všichni dali opravdu záležet. Bezkonkurečně nejlepší masku i s vystoupením měli letos studenti ze SOU Svitavy, kteří vystoupili jako baletky. Na druhém a třetím místě se pak umístily třídy z Gymnázia Svitavy – a to Jamajské boby a motorkáři. Doprovodný program nám dělali sboroví i sóloví zpěváci ze zdejší ZUŠ.  S vydařenou choreografií za námi také dojely dvě taneční skupiny FLOW a Body Squat Rockers. Večerní program se nám i přes nepříznivé počasí vydařil a na Lánské zahradě to opravdu žilo. Kapely Citizen 37, W. A. F. a jako hvězda večera Cocoman s Wildou Pandou se postarali o dokonalou show. Nechyběli samozřejmě ani skvělí DJs na závěr. Děkujeme všem pořadatelům za perfektně odvedenou práci a všem zúčastněným za to, že se nezalekli pátku třináctého a došli v hojném počtu za super zábavou!

Tereza Peříková, 2.A, OA a VOŠE Svitavy

Maturitní zkoušky na OA

Čtvrtek 21.04.2016

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 začaly na naší škole praktickou zkouškou z odborných předmětů maturitní zkoušky. Pokračovat budou v týdnu od 02.05. do 05.05.2016 společnou částí, ve které budou žáci psát písemné práce a řešit didaktické testy. Od 23. května 2016 proběhnou ústní maturitní zkoušky před zkušební komisí.

Rozpis ústních zkoušek

Maturitní kalendář

Jednotné zkušební schéma

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům proběhne 6. června 2016 od 15:00 v Ottendorferově domě.

Státní zkoušky z grafických disciplín

Středa 02.03.2016

Na zkoušky se můžete přihlásit prostřednictvím naší školy (minimální počet uchazečů je 8).  Škola své uchazeče přihlásí vyplněním hromadné přihlášky ke státním zkouškám a jejím odesláním elektronicky a současně písemně (poštou) na adresu Národního ústavu pro vzdělávání. Termín si navrhuje škola sama. Škola může také zažádat o přezkoušení svých žáků v učebně Národního ústavu pro vzdělávání o kapacitě 16 míst ovšem mimo termíny pro individuální zájemce. Ke zkoušce jsou k dispozici počítače (Office 2003 i 2007), uchazeč si může přinést vlastní klávesnici.

První zkoušky proběhnou na naší škole dle zájmu v říjnu 2016.

Poplatky platné pro rok 2016 se platí těsně před zahájením zkoušky.

Zkouška z psaní na klávesnici základní
Zkouška z psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí
Zkouška z psaní na klávesnici mistrovské
Zkouška z těsnopisu základní
Zkouška z těsnopisu zvýšenou rychlostí
Zkouška ze stenopistiky
Zkouška z komorního těsnopisu
Zkouška ze zpracování textu na počítači
600 Kč
650 Kč
750 Kč
600 Kč
650 Kč
650 Kč
750 Kč
700 Kč

O dalších podmínkách konání státních zkoušek na naší škole vás budeme průběžně informovat.

Podrobné a další informace naleznete – zde.

1947 – 2017 a léta běží …

70_2

Vážení,

v roce 2017 oslaví naše škola 70. výročí od svého založení:

  • podílejte se s námi na přípravě oslav
  • informujte spolužáky a známé
  • komunikujte s námi na facebooku, sdílejte informace s ostatními
  • přineste nebo nám zašlete příspěvky, fotografie, náměty, dobové materiály  
Současně jsme pro Vás připravili seriál o historii a současnosti  Obchodní akademie ve Svitavách. Podílejte se na jeho tvorbě a obsahu i Vy.
 
Děkujeme.
 
Mgr. Libor Pavlík, ředitel
 

Zdravá snídaně s Kauflandem

SETKÁNÍ STUDENTŮ S VEDENÍM MĚSTA SVITAVY U „KULATÉHO STOLU“

Čtvrtek 12.05.2016

Zase po roce se uskutečnil Kulatý stůl města Svitavy. Tentokrát se tradiční setkání svitavských studentů středních škol s vedením města odehrálo 12. května 2016 v nově zrekonstruovaném klubu TYJÁTR. Na této akci se řeší obyčejné problémy neobyčejnou cestou. Vybraní zástupci studentů z každé střední školy se mohou ptát starosty a místostarosty na to, co je trápí v našem městě.
V úvodu setkání seznámil starosta města David Šimek a místostarosta Pavel Čížek studenty s připravovanými investičními akcemi, potom už byla řada na nich. Atmosféra byla jako vždy milá. Studenti si připravili spoustu otázek, debata se dobře rozproudila a ani po hodině by se nemuselo končit.
Letos se dotazy týkaly především opravy silnic a chodníků, sportovního stadionu a cyklostezek. Během tohoto roku nás čekají například tyto konkrétní akce: Opravy silnic se budou dělat přes léto. Na podzim bude stadion rozšířen o víceúčelovou halu. Okolo Svitav bude dokončena cyklostezka Brno – Česká Třebová. U Rosničky bude postaveno netradiční hřiště inspirované motivem ryb a rybníků.
Studenti všech středních škol se do činnosti města aktivně zapojili také. Starosta města David Šimek poděkoval studentům za pomoc v projektu nové kavárny Floriánka, která bude slavnostně otevřena na konci května na náměstí Míru. Jak zaznělo na setkání – problémy se mohou začít řešit jen tehdy, když se o nich ví, když existuje zpětná vazba oběma směry. Starosta požádal studenty i o to, aby sdíleli zprávy z Facebooku a webových stránek města a podíleli se na selfíčkovém projektu Svitavy ve Vesmíru.

Diskuze se vydařila a už nyní se těšíme na další příjemné setkání v příštím roce.

Matěj Richtr, 2.A, OA a VOŠE Svitavy

 

Žáci 2. ročníku navštívili Ležáky

Pondělí 16.05.2016

Dne 16. 5. 2016 uzavřeli žáci 2.A téma druhé světové války, holocaustu a válečných zločinů návštěvou a prohlídkou obce Ležáky. V budově muzea zhlédli krátký film o příběhu skupiny parašutistů Silver A a vysílačky Libuše, o obětavých lidech z Ležáků a o tragickém konci obce. Prohlédli si citlivě uspořádanou expozici a  vyslechli zajímavý výklad průvodkyně, která vyprávěla o osudech jednotlivých obyvatel Ležáků. Poté se žáci vydali na procházku kolem hrobodomů, které připomínají velkými žulovými kříži místa života skutečných rodin, hospodářů a kameníků, kteří pracovali v blízkých lomech. K uctění památky všech obětí byla položena růže u pietního památníků, kde jsou napsána všechna jména popravených obyvatel.

Mgr. Štěpánka Procházková