Oslavy založení školy

70_2

Sobota 23.09.2017

V sobotu 23. září 2017 společně oslavíme 70. výročí založení Obchodní akademie ve Svitavách a více než dvacetileté výročí založení vyšší odborné školy ekonomické.

 

 

 • Podílejte se s námi na přípravě oslav
 • Informujte spolužáky a známé
 • Komunikujte s námi na facebooku
 • Sdílejte informace s ostatními
 • Přineste nebo nám zašlete příspěvky, fotografie, náměty, dobové materiály  
Současně jsme pro Vás připravili seriál o historii a současnosti  Obchodní akademie ve Svitavách. Podílejte se na jeho tvorbě a obsahu i Vy.
 
Děkujeme.
 
Mgr. Libor Pavlík, ředitel
 

Státní zkoušky z grafických disciplín

Středa 02.03.2016

Na zkoušky se můžete přihlásit prostřednictvím naší školy (minimální počet uchazečů je 8).  Škola své uchazeče přihlásí vyplněním hromadné přihlášky ke státním zkouškám a jejím odesláním elektronicky a současně písemně (poštou) na adresu Národního ústavu pro vzdělávání. Termín si navrhuje škola sama. Škola může také zažádat o přezkoušení svých žáků v učebně Národního ústavu pro vzdělávání o kapacitě 16 míst ovšem mimo termíny pro individuální zájemce. Ke zkoušce jsou k dispozici počítače (Office 2003 i 2007), uchazeč si může přinést vlastní klávesnici.

První zkoušky proběhnou na naší škole dle zájmu v říjnu 2016.

Poplatky platné pro rok 2016 se platí těsně před zahájením zkoušky.

Zkouška z psaní na klávesnici základní
Zkouška z psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí
Zkouška z psaní na klávesnici mistrovské
Zkouška z těsnopisu základní
Zkouška z těsnopisu zvýšenou rychlostí
Zkouška ze stenopistiky
Zkouška z komorního těsnopisu
Zkouška ze zpracování textu na počítači
600 Kč
650 Kč
750 Kč
600 Kč
650 Kč
650 Kč
750 Kč
700 Kč

O dalších podmínkách konání státních zkoušek na naší škole vás budeme průběžně informovat.

Podrobné a další informace naleznete – zde.

1947 – 2017 a léta běží …

70_2

Vážení,

v roce 2017 oslaví naše škola 70. výročí od svého založení:

 • podílejte se s námi na přípravě oslav
 • informujte spolužáky a známé
 • komunikujte s námi na facebooku, sdílejte informace s ostatními
 • přineste nebo nám zašlete příspěvky, fotografie, náměty, dobové materiály  
Současně jsme pro Vás připravili seriál o historii a současnosti  Obchodní akademie ve Svitavách. Podílejte se na jeho tvorbě a obsahu i Vy.
 
Děkujeme.
 
Mgr. Libor Pavlík, ředitel
 

Kurzy německého jazyka pro veřejnost

Úterý 13.09.2016

Kurzy německého jazyka pro veřejnost

na OA a VOŠE SVITAVY

Ve školním roce 2016/2017 nabízíme následující kurzy německého jazyka:

Nabídka 1:           
Začátečníci A1.1 – (gramatika + konverzace)
40 hodin, učebnice Menschen, Hueber Verlag
 
Možnost pokračovat v kurzu:
Začátečníci A1.2 – (gramatika + konverzace)
40 hodin, učebnice Menschen, Hueber Verlag
dosažená úroveň – A1 SERR
 
Nabídka 2:
Pokročilejší začátečníci A2.1 (gramatika + konverzace)
40 hodin, učebnice Menschen, Hueber Verlag
 
Možnost pokračovat v kurzu:
Pokročilejší začátečníci A2.2 (gramatika + konverzace)
40 hodin, učebnice Menschen, Hueber Verlag
dosažená úroveň – A2 SERR
Výuka bude probíhat v prostorách Obchodní akademie Svitavy:
–   vždy jedenkrát 2 hodiny týdně (1 hodina = 45 minut)
 • NABÍDKA 1 v ÚTERÝ od 15.30 do 17.00
 • NABÍDKA 2 ve ČTVRTEK od 15.30 do 17.00
 • skupina min. 8 osob
V případě konání kurzů začíná A1.1 dne 13. 9. 2016 a A2.1 dne 15. 9. 2016.
V tyto dny je také poslední možnost se do kurzu přihlásit.
 
Cena: 2.000,- Kč/kurz
(tj. 50,- Kč za vyučovací hodinu)

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na sekretariátu OA a VOŠE Svitavy:

 

2. kolo přijímacího řízení na vyšší odbornou školu ekonomickou

Více informací naleznete – zde.

Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení na Vyšší odbornou školu ekonomickou ve Svitavách je 19. srpna 2016.

Vyhlášení voleb do školské rady

Pondělí 30.05.2016

O Z N Á M E N Í

Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 vyhlašuje termín doplňovacích voleb člena školské rady při:

Obchodní akademii, která je součástí Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47 z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.

Termín: čtvrtek 30. června 2016

Čas:      15:00

Místo:   budova Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Svitavy, T. G. Masaryka 47, učebna U2

Zdravá snídaně s Kauflandem

SETKÁNÍ STUDENTŮ S VEDENÍM MĚSTA SVITAVY U „KULATÉHO STOLU“

Čtvrtek 12.05.2016

Zase po roce se uskutečnil Kulatý stůl města Svitavy. Tentokrát se tradiční setkání svitavských studentů středních škol s vedením města odehrálo 12. května 2016 v nově zrekonstruovaném klubu TYJÁTR. Na této akci se řeší obyčejné problémy neobyčejnou cestou. Vybraní zástupci studentů z každé střední školy se mohou ptát starosty a místostarosty na to, co je trápí v našem městě.
V úvodu setkání seznámil starosta města David Šimek a místostarosta Pavel Čížek studenty s připravovanými investičními akcemi, potom už byla řada na nich. Atmosféra byla jako vždy milá. Studenti si připravili spoustu otázek, debata se dobře rozproudila a ani po hodině by se nemuselo končit.
Letos se dotazy týkaly především opravy silnic a chodníků, sportovního stadionu a cyklostezek. Během tohoto roku nás čekají například tyto konkrétní akce: Opravy silnic se budou dělat přes léto. Na podzim bude stadion rozšířen o víceúčelovou halu. Okolo Svitav bude dokončena cyklostezka Brno – Česká Třebová. U Rosničky bude postaveno netradiční hřiště inspirované motivem ryb a rybníků.
Studenti všech středních škol se do činnosti města aktivně zapojili také. Starosta města David Šimek poděkoval studentům za pomoc v projektu nové kavárny Floriánka, která bude slavnostně otevřena na konci května na náměstí Míru. Jak zaznělo na setkání – problémy se mohou začít řešit jen tehdy, když se o nich ví, když existuje zpětná vazba oběma směry. Starosta požádal studenty i o to, aby sdíleli zprávy z Facebooku a webových stránek města a podíleli se na selfíčkovém projektu Svitavy ve Vesmíru.

Diskuze se vydařila a už nyní se těšíme na další příjemné setkání v příštím roce.

Matěj Richtr, 2.A, OA a VOŠE Svitavy