Maturita a přijímačky v roce 2020 – aktuální informace (28. 3. 2020)

Maturitní zkouška v jarním termínu a jednotné přijímací zkoušky - to vše letos proběhne podle upraveného harmonogramu a v upravených termínech. Hlavní informací MŠMT je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny. Maturitní písemné práce z ČJL a cizích jazyků se psát nebudou, přijímačky budou pouze v jednom termínu. Více informací a schéma najdete ZDE.

 

Aktuálně z distančního studia – k 20. 3. 2020

Aktuálně z distančního studia 20-3-2020

Ukončili jsme 8. den distančního studia. Učitelé navazovali během uplynulých dní komunikaci se žáky, nastavily se parametry využívaného software, využívá se také e-mailová komunikace, nejčastěji přes třídní e-maily. Způsob komunikace si učitelé se žáky již dohodli. Pro sledování výuky a úkolů se využívají tradiční Bakaláři. Doladila se také pravidla komunikace. Za pochodu se řešily problémy (např. se zapomenutými přístupovými údaji do Bakalářů, se zapomenutými učebnicemi ve škole,… Nápravu zapomenutých přístupových údajů do Bakalářů lze řešit přes třídní učitele nebo přes zástupkyni ředitele Mgr. M. Pelíškovou (pe zavináč oa.svitavy.cz). Zapomenuté učebnice si někteří žáci stihli vyzvednout ještě před zavedením karantény. Ti žáci, kteří to již nestihli a dohodli se s učiteli, by ve většině případů již měli od učitelů učební texty dostávat v elektronické podobě (ofocené, naskenované). Víme také o tom, že si žáci texty vzájemně pomocí počítačů předávají. 

Důležitým prostředkem pro sledování výuky a úkolů jsou Bakaláři. Byl zvolen tento portál, protože……….. ……..pokračování příspěvku a dalších důležitých informací najdete ZDE.!!!

Několik dní jsme zjišťovali k distančnímu studiu zpětnou vazbu formou dotazníku. Zjišťování bylo ukončeno 26. 3. 2020 v 10:30. Dotazník, na který odpovědělo přibližně 95% žáků, byl z webu školy stažen. Výsledky nám posloužili k doladění způsobu a forem distančního studia, odpovědí si velice vážíme. Mrzí nás však, že několik žáků školy, jejichž jména známe,  dotazník nevyplnilo.

Studentská firma šije roušky

Rušky - kompletní

Studentská firma ECOA na svitavské obchodní akademii vznikla s tím, že bude šít ekologické látkové tašky. Situace se změnila, a tak firma přešla na jiný výrobní program (v domácích podmínkách). Roušky budou předány do svitavské Světlanky (Charita Svitavy).

Celostátní karanténa a dotazník

Od 16. 3. 2020 byla vyhlášena v ČR karanténa, která kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru obsahuje mimo jiné i volný pohyb lidí po ČR. Doporučujeme všem žáků, aby opatření karantény opravdu dodržovali. Chtěli jsme těm žákům, kteří si výjimečně zapomněli minulý týden nějaké učebnice ve škole, zajistit, že si pro ně budou moci v týdnu od 16. 3. 2020 do školy přijít. Okolnosti (vyhlášení karantény) se však změnily, nejde to. Několika žákům, kteří se ozvali, jsme stihli vydat zapomenuté učebnice ještě minulý týden. Požádám učitele, aby se žákům, kteří si nějakou učebnici ve škole zapomněli, nějak pomohli s poskytnutím textů (elektronickou formou), resp. žákům doporučili, aby si se spolužáky elektronicky vyměňovali případné studijní texty. 

Dotazník k distančnímu vzdělávání žáků, které pokračuje. Připravili jsme již v průběhu minulého týdne nějaké komunikační a informační kanály pro distanční vzdělávání žáků školy. Předpokládám, že jste již zaregistrovali, že Vás učitelé postupně oslovují a že se také formou samostudia učíte. Potřebujeme překontrolovat, jak všechno funguje, prosíme Vás tedy o vyplnění následujícího elektronického dotazníku (termín  vyplnění – do úterý 17. 3. 2020 termín vyplnění dotazníku je posunut do pátku 20. 3. 2020)). Dotazník vyplňte zde: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YAPP9WEu2k6v-WJO2hRSsGeE-RJ6jgFGrF8XAbjklNBUNEJaSTVESlhOS1pGMktCVUc0M0lMODdCUi4u.

Občas dostává naše škola dotazy, jak to bude s maturitní zkouškou a jak to bude s přijímačkami. Zatím nebyly školám poskytnuty žádné upřesňující informace. jakmile je budeme mít, okamžitě budeme informace poskytovat. 

Ve škole se neučí, ale žáci se učí doma

Zavřené školy 2020 - OA

Jedním z aktuálních mimořádných opatření je zrušení výuky ve školách. Protože však nejde o prázdniny nebo ředitelské volno, jsou studenti školy prostřednictvím různých forem distančního vzdělávání svými učiteli vedeni k tomu, aby se i nadále učili a sami studovali. Studenti by měli být v kontaktu se svými učiteli, kteří jim budou poskytovat podklady pro samostudium, studijní materiály, úlohy apod. Učitelé k tomu využívají e-mailové komunikace, Bakalářů, Techambition apod. Tělocvična je uzavřena, pro sportování je k dispozici travnaté hřiště s atletickým oválem na gymnáziu, po předchozí domluvě je možné využít venkovního sportovního hřiště v areálu OA (pozor na dodržení počtu sportujících osob – max. 30). Stravování – žáci nemají povolen vstup do školní jídelny, jídlo mohou žákům vyzvedávat rodiče ve školní jídelně na ZŠ T. G. Masaryka (za plnou cenu cizího strávníka), zprovoznění školní jídelny na gymnáziu je závislé na počtu zájemců o stravování (zájem škola zjišťuje, pokud by došlo ke zprovoznění, fungování by bylo stejné jako na ZŠ T. G. Masaryka).

Škola bude do odvolání uzavřena

Na základě rozhodnutí vlády ČR se od 11. 3. 2020 zakazuje na dobu neurčitou přítomnost žáků ve škole. Opatření se týká všech oborů denního studia (víceleté gymnázium, čtyřleté gymnáziu, obchodní akademie). Od středy 11. 3. 2020 nebudou tedy žáci chodit do školy. Školní jídelna gymnázia bude po dobu platnosti uvedeného vládního opatření také pro žáky školy od 11. 3. 2020  mimo provoz. Žákům budou obědy automaticky odhlášeny pracovníky školní jídelny, není potřeba, aby si je žáci sami odhlašovali. Žáci, kteří se stravují v jídelně ZŠ na ulici T. G. Masaryka, budou moci na oběd chodit, ale jako cizí strávníci (budou si muset oběd zaplatit v plném rozsahu jako cizí strávníci).

Sledujte prosím webové stránky škol, kde budeme zveřejňovat další informace, které se budou týkat tohoto opatření i obnovení provozu školy. V úterý 10. 3. 2020 bude upraven rozvrh výuky – odpolední výuka žákům odpadá. 

Text mimořádného opatření MZ ČR ZDE.

Koronavir COVID-19

KV

K problematice koronaviru COVID-19 je vytvořen na webu Pardubického kraje odkaz se základními informacemi, včetně instrukcí k prevenci a hygieně - ZDE. Také naše škola informuje žáky o dodržování hygienických zásad, zajistila větší množství hygienických prostředků v prostorách školy. Naše škola je povinna hlásit svému zřizovateli případy, kdy některý ze žáků zůstane v karanténě. Prosíme rodiče a zákonné zástupce žáků, aby nám případy karantény jejich dětí neprodleně hlásili, a to s údaji od kdy karanténa trvá, na jak dlouho a z jakého důvodu byla uložena a kdo ji nařídil. O totéž prosíme zletilé žáky. Děkujeme za pochopení.

O některých opatřeních proti chřipce najdete informace na webu gymnázia ZDE. 

Prohlášení vlády ČR z 6. 3. 2020: „S okamžitou platností se nařizuje všem českým občanům, kteří se od 7. března navrátí z pobytu na území Itálie, aby bezprostředně po návratu oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to bez osobního kontaktu. Lékař následně situaci vyhodnotí a nařídí dvoutýdenní karanténu.“ (viz ZDE)

Cambridge English – zkoušky nanečisto

Ve dnech 24. a 26. 3. 2020 proběhnou na svitavském gymnáziu tzv. Mock testy – zkoušky Cambridge English nanečisto: písemná část 24. 3. – od 8:00 pro gymnazisty, od 14:00 pro obchodní akademii a veřejnost, ústní část 26. 3. 2020 od 9:00 pro gymnazisty, pro OA a veřejnost od 14:00. Cena je 200,– (pro zkoušky KET a PET), 300,– (pro zkoušky FCE, CAE a CPE). Informace podá Mgr. Z. Šmídová – sm@gy.svitavy.cz. Mock testy se v uvedeném termínu ruší, očekávejte sdělení nového termínu.