Státnice - předávání certifikátů 13-6-2019 Státnice - předávání certifikátů 13-6-2019 - 2 Státnice - předávání certifikátů 13-6-2019 - 3

V květnu skládalo 12 studentek 3. ročníků státní zkoušku v grafických disciplínách. A 13. 6. 2019 převzalo 10 úspěšných studentek osvědčení o složení státnice.