Maturita

MATURITA 2019
Důležitá data a další informace o společné části maturitní zkoušky
naleznete na www.novamaturita.cz
 
Praktická zkouška z odborných předmětů se koná v dubnu 2019
Ústní zkoušky se konají v květnu 2019
 
Společná část MZ

Profilová část MZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATURITA 2016
 
Maturita v podzimním období – Rozpis ústních zkoušek
  • 06. – 07.09.2016 - Praktická zkouška z odborných předmětů
  • 15.09.2016 - Ústní maturitní zkouška   
Maturita v jarním období – Rozpis ústních zkoušek
 
Vše o maturitě najdete na www.novamaturita.cz
 
Důležitá data
  • 01.12. 2015 – Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku.
  • 21. – 22.04.2016 - Praktická zkouška z odborných předmětů
  • 02. – 11.05.2016 - Řádný termín konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky 2016
  • 23. – 26.05.2016 - Ústní maturitní zkouška   
Profilová část MZ