Maturita

MATURITA 2019
Důležitá data a další informace o společné části maturitní zkoušky naleznete na www.novamaturita.cz
 
Maturitní zkouška (zatím neoficiální termíny – termíny budou známé v závislosti na úpravách legislativy):
a) předání seznamů literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL: do 30. 9. 2018 – učitel ČJL předá řediteli školy a žákům v maturitní třídě
b) uzávěrka podání přihlášek k maturitě – žáci předají řediteli školy:   do 3. 12. 2018
c) uzávěrka podání přihlášek do CZVV: 4. A – zajišťuje ředitelství školy, termín bude upřesněn MŠMT
d) pedagogická rada pro maturitní třídu: 24. 4. 2019
e) datum vydání vysvědčení maturujícímu ročníku za 2. pololetí (po dohodě se žáky může třídní profesorka předat vysvědčení s maturitním vysvědčením): 4. A: 26. 4. 2019
f) příprava na maturitní zkoušku (tzv. „svaťák“): 4. A: začátek 29. 4. 2019
g) blok testů a písemných prací společné části: 4. A: 10. a 11. 4. 2019 (písemná práce z ČJL a AJ + příprava na maturitní písemnou práci – „svaťák“ 9. 4. 2019), ostatní písemné práce a testy 2. – 9. 5. 2019 (odchod na pokračování „svaťáku 29. 4. 2019)
h) praktická písemná zkouška z odborných předmětů: 4. A: duben 2019
i) ústní zkoušky společné a profilové části: 4. A: 27. 5. – 30. 5. 2019
j) předání vysvědčení žákům:  4. A: bude upřesněno (v týdnu od 3. 6. 2019)
k) uzávěrka podání přihlášek maturitě pro podzimní období – žáci předají řediteli školy: 4. A: do 25. června 2019
l) uzávěrka podání přihlášek pro podzimní období do CZVV: 4. A: bude upřesněno MŠMT (zajišťuje ředitelství)
 

Společná část MZ

Profilová část MZ

Ústní maturitní zkoušky – květen 2019

 

Maturita 2018

Společná část MZ

 

 
 
 
MATURITA 2016
 
Maturita v podzimním období – Rozpis ústních zkoušek
  • 06. – 07.09.2016 - Praktická zkouška z odborných předmětů
  • 15.09.2016 - Ústní maturitní zkouška   
Maturita v jarním období – Rozpis ústních zkoušek
 
Vše o maturitě najdete na www.novamaturita.cz
 
Důležitá data
  • 01.12. 2015 – Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku.
  • 21. – 22.04.2016 - Praktická zkouška z odborných předmětů
  • 02. – 11.05.2016 - Řádný termín konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky 2016
  • 23. – 26.05.2016 - Ústní maturitní zkouška   
Profilová část MZ