Školská rada

  • JUDr. Alena Veiglová  – kandidát zvolený z řad zletilých žáků a studentů a zák. zástupců nezletilých žáků
  • Mgr. Iva Štrychová – kandidát zvolený za pedagogické pracovníky školy
  • Mgr. Lucie Fajfrová – člen jmenovaný zřizovatelem