Školská rada

  • MUDr. Karel Vrba  – kandidát zvolený z řad zletilých žáků a studentů a zák. zástupců nezletilých žáků (pracuje jako praktický lékař ve Svitavách)
  • Mgr. Ditta Kukaňová – kandidát zvolený za pedagogické pracovníky školy (pracuje jako učitelka na gymnáziu)
  • Mgr. Silvie Anýžová – člen jmenovaný zřizovatelem (pracuje na Krajském úřadě v Pardubicích)