Veřejné zakázky

Veřejné zakázky, které vyhlásilo Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Svitavy:

Veřejné zakázky od března 2014 do září 2020 jsou na starém webu gymnázia ZDE. 

  1. Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy jako zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na dílo “Úprava prostoru před budovou gymnázia a ZŠ Svitavy – nová soutěž”. Výzva a zadávací dokumentace, formuláře, položkový soupis prací a dodávek, návrh SoD a projektová dokumentace je  na profilu zadavatele ZDE. Zveřejněno 22. 9. 2020. Lhůta pro podávání nabídek končí 7. 10. 2020 v 9:00 hodin. Oznámení o výběru dodavatele ZDE.