Studentská rada

Studijní skupina Jméno
3.1  Kristýna Továrková
   

Zástupkyně VOŠE se bude účastnit jednání žákovské rady OA.