Důležité dokumenty

Komentáře a připomínky pište na adresu info@oa.svitavy.cz


Dokumenty
Školní řád Účinnost od 1. února 2018
   
 
Externí hodnocení školy
Protokol ČŠI  – kontrola dodržování právních předpisů 25.05.2015
   
Sebehodnocení školy
Koncepce rozvoje školy 2015 – 2020 Vyhodnocení k 31.08.2016
   
Průzkumy, ankety, dotazníky
Spolupráce s organizacemi zajišťujícími odbornou praxi
Duben 2014