Kontakt

Domov mládeže
Kijevská 1909
568 02 Svitavy
Tel.: 461 316 424

Vedoucí vychovatelka
Ivana Čermáková
702 086 635