Ubytování pro žáky a studenty

Domov mládeže nabízí ubytování žákům svitavských středních škol a studentům vyšší odborné školy.
Dále nabízíme ubytování o víkendech, hlavních a vedlejších prázdninách organizovaným skupinám dětí, mládeže i dospělých. Ubytování je vhodné pro různá školení či soustředění.
Domov mládeže je umístěn v blízkosti školy i centra města.

Vnitřní řád domova mládeže

Ceník ubytování pro žáky a studenty platný od 1. 9. 2017:
Měsíční úplata za ubytování

1250,- Kč pokoj I. kategorie

  900,- Kč pokoj II. kategorie

2 – 3 lůžka

4 lůžka

Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodu organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.