Současnost

Když v roce 2007 oslavila paní „Akademie“ své  60. narozeniny, nikdo by jí tento věk určitě nehádal. A také nyní je to stále velmi půvabná žena, která může všem, kteří si k ní najdou cestu a vztah, mnohé nabídnout.

Budova nové školy totiž v poválečných letech vyrůstala na troskách původně textilní továrny a nikoho tehdy ani v nejodvážnějších myšlenkách nenapadlo, jak krásnou se jednou stane. Dnes již čtyřpodlažní  škola nabízí svým žákům a studentům nejen klasické třídy, ale především odborné učebny s počítači, interaktivními tabulemi, se zpětnými projektory, atd., to vše propojené vlastní intranetovou sítí. Spojení „žáci a studenti“ nebylo v předchozím textu použito náhodou. Na absolventy základních škol zde čeká čtyřletý maturitní obor „obchodní akademie“, jak to bylo škole dáno do vínku již v roce 1947. Požadavkům trhu práce na další vzdělávání vyšla paní Akademie vstříc, a proto zde bylo od školního roku 1995/1996 zavedeno vyšší odborné studium. Tento tříletý pomaturitní obor s nynějším názvem Účetnictví a finanční řízení podniku je ukončen titulem diplomovaný specialista (DiS.).

Učit se nelze bez přestávky, proto mají budoucí absolventi k dispozici útulnou a nejen k sebevzdělávaní určenou studovnu a také sportovní zázemí – uvnitř i vně školy. Bezpočet zajímavých míst k oddechu a další seberealizaci nabízí i samotné město Svitavy. Dojíždění do školy není nikdy ničím jednoduchým a příjemným, ale i tento případný problém má paní Akademie vyřešený, protože součástí školy je moderní domov mládeže, nacházející se nedaleko školy. I ve svých letech je paní Akademie stále velmi aktivní; organizuje lyžařské výcvikové kurzy, sportovně turistické kurzy (v zahraničí), odborné exkurze (např. do ČNB v Praze), literární historické exkurze (např. do Prahy), poznávací zájezdy do zahraničí, adventní setkání pod názvem „Vánoční akademie“, studentský Majáles, návštěvy divadel (ND v Brně a v Praze), …

Je toho prostě hodně, a tak bude nejlepší, když se s Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou ekonomickou Svitavy přijdete seznámit. Možná to bude jen krátké setkání, vzpomínka na vlastní roky ve školní lavici. A možná s ní spojíte svůj život na několik let.

Prohlídni si školu v 3D