Současnost

Když v roce 2017 oslavila paní „Akademie“ své  70. narozeniny, nikdo by jí tento věk určitě nehádal. A také nyní je to stále velmi půvabná žena, která může všem, kteří si k ní najdou cestu a vztah, mnohé nabídnout.

Budova nové školy totiž v poválečných letech vyrůstala na troskách původně textilní továrny a nikoho tehdy ani v nejodvážnějších myšlenkách nenapadlo, jak krásnou se jednou stane. Dnes již čtyřpodlažní  škola nabízí svým žákům a studentům nejen klasické třídy, ale především odborné učebny s počítači, interaktivními tabulemi, se zpětnými projektory, atd., to vše propojené vlastní intranetovou sítí. Spojení „žáci a studenti“ nebylo v předchozím textu použito náhodou. Na absolventy základních škol zde čeká čtyřletý maturitní obor „obchodní akademie“, jak to bylo škole dáno do vínku již v roce 1947. Požadavkům trhu práce na další vzdělávání vyšla paní Akademie vstříc, a proto zde bylo od školního roku 1995/1996 zavedeno vyšší odborné studium. Tento tříletý pomaturitní obor s nynějším názvem Účetnictví a finanční řízení podniku je ukončen titulem diplomovaný specialista (DiS.). Bohužel však vývoj v terciálm sektoru vzdělávání příliš vyšším odborným školám nenahrává, z tohoto důvodu je historie vyššího odborného studia na naší šklole téměř na konci. Poslední studenti školy na VOŠE budou studovat ve školním roce 2018–2019.

Učit se nelze bez přestávky, proto mají budoucí absolventi k dispozici útulnou a nejen k sebevzdělávaní určenou studovnu a také moderní sportovní zázemí – uvnitř i vně školy. Bezpočet zajímavých míst k oddechu a další seberealizaci nabízí i samotné město Svitavy. Dojíždění do školy není nikdy ničím jednoduchým a příjemným, ale i tento případný problém má paní Akademie vyřešený, protože škola využívá pro dojíždějící žáky a studenty moderní domov mládeže, nacházející se nedaleko školy. I ve svých letech je paní Akademie stále velmi aktivní; organizuje lyžařské výcvikové kurzy, sportovně turistické kurzy, odborné exkurze (např. do ČNB v Praze), literární historické exkurze (např. do Prahy), poznávací zájezdy do zahraničí, adventní setkání pod názvem „Vánoční akademie“, studentský Majáles, návštěvy divadel (ND v Brně a v Praze) a pochopitelně – jak to na správné střední odborné škole má být – také souvislou odbornou praxi žáků a studentů …

Ačkoliv se díky sloučení OA a VOŠE s místním gymnáziem v roce 2018 změnil název školy na "Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkloušky Svitavy", ve studiu na obchodní akademii i VOŠE a ve fungování školy se nic zásadního nezměnilo.

Je toho prostě hodně, a tak bude nejlepší, když se s Obchodní akademií a Vyšší odbornou školou ekonomickou Svitavy přijdete seznámit. Možná to bude jen krátké setkání, vzpomínka na vlastní roky ve školní lavici. A možná s ní spojíte svůj život na několik let.

Prohlídni si školu v 3D