Přijímací řízení

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
 
Název oboru vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Od 3. ročníku možnost profilace v oblasti:
VEŘEJNÁ SPRÁVA nebo FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Důležité odkazy:

IZO součásti školy: 000 087 556
Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 
1. kolo přijímacích zkoušek – centrální testy
V dalších kolech se konají školní přijímací zkoušky (testy školy), případně se zkoušky nekonají. Sledujte aktuální informace.
 
Přihlášky ke studiu se podávají do 1. března 2019 (osobně nebo poštou na adresu školy).

Možnost ubytování na domově mládeže: ceník
Stravování: oběd 26 Kč ve školní jidelně 5 minut od školy; na domově mládeže  snídaně 12 Kč, večeře 24 Kč
Školné: není
 
Lékařský posudek nevyžadujeme.
 
Přijímací zkoušky
Jednotné přijímací zkoušky se konají:
- 12. dubna 2019, 1. řádný termín
- 15. dubna 2019, 2. řádný termín
Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, které připravuje Cermat.
Hranice úspěšnosti pro přijetí uchazeče je stanovena takto:
  • minimálně 20 bodů v součtu bodového hodnocení testu z českého jazyka a testu z matematiky (tj. 20 bodů ze 100 možných)

Kritéria přijímacího řízení (z přijímacího řízení v roce 2018 – pro rok následující chystáme kritéria obdobná)

Kontakt: PaedDr. Milan Báča (ředitel školy) – 603511743
                Mgr. Monika Pelíšková (zástupkyně ředitele školy)