Přijímací řízení

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 
Název oboru vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Název školního vzdělávacího programu: Obchodní akademie Svitavy 2017
Datum platnosti: od 1. 9. 2017 počínaje 1. ročníkem
Od 3. ročníku možnost profilace v oblasti:
VEŘEJNÁ SPRÁVA nebo FINANČNÍ PORADENSTVÍ

 

Důležité odkazy:

IZO součásti školy: 000 087 556
Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Školní přijímací zkoušky se nekonají.

Ubytování na domově mládeže: ceník
Stravování: oběd 26 Kč ve školní jidelně 5 minut od školy; na domově mládeže  snídaně 12 Kč, večeře 24 Kč
Školné: není
 
Lékařský posudek nevyžadujeme.
 
Přijímací zkoušky
Jednotné přijímací zkoušky se konají:
- 12. 4. 2018, 1. řádný termín
- 16. 4. 2018, 2. řádný termín
Uchazeči budou v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve středních školách konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Hranice úspěšnosti pro přijetí uchazeče je stanovena takto:
  • minimálně 20 bodů v součtu bodového hodnocení testu z českého jazyka a testu z matematiky (tj. 20 bodů ze 100 možných)

Kritéria přijímacího řízení

Kontakt: Lenka Fricová (asistentka ředitele) – tel. 461 533 571
              Mgr. Libor Pavlík (ředitel) – tel. 733 771 294