Přijímací řízení

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
 
Název oboru vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Od 3. ročníku možnost profilace v oblasti:
VEŘEJNÁ SPRÁVA nebo FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Důležité odkazy:

IZO součásti školy: 000 087 556
Forma studia: denní
Délka studia: 4 roky
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
1. kolo přijímacích zkoušek – centrální testy, v dalších kolech se konají školní přijímací zkoušky (testy školy), případně se zkoušky nekonají. Sledujte aktuální informace.

Možnost ubytování na domově mládeže: ceník
Stravování: oběd 26 Kč ve školní jidelně 5 minut od školy; na domově mládeže  snídaně 12 Kč, večeře 24 Kč
Školné: není
 
Lékařský posudek nevyžadujeme.
 
Přijímací zkoušky
Jednotné přijímací zkoušky se konají – termíny upřesní Ministerstvo školství:
- duben 2019, 1. řádný termín
- duben 2019, 2. řádný termín
Uchazeči budou v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve středních školách konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Hranice úspěšnosti pro přijetí uchazeče je stanovena takto:
  • minimálně 20 bodů v součtu bodového hodnocení testu z českého jazyka a testu z matematiky (tj. 20 bodů ze 100 možných)

Kritéria přijímacího řízení

Kontakt: PaedDr. Milan Báča (ředitel školy) – 603511743
                Mgr. Monika Pelíšková (zástupkyně ředitele školy)