Krajské kolo ekonomické olympiády

V únoru proběhlo krajské kolo ekonomické olympiády, kam postoupili také 2 žáci svitavské obchodní akademie. Z celkového počtu 35 soutěžících si ze "svitavských ekonomů" nejlépe vedl V. Jarmer, který obsadil 11. místo.

Návštěva hejtmana

Hejtman ve škole 27-2-2019 - facebook

Naši školu navštívil 27. 2. 2019 hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, PhD. Jako představitele zřizovatele naší školy ho zajímal např. proces sloučení obchodní akademie s gymnáziem, zajímal se o přijímací řízení, zaujaly ho některé aktivity naší školy a zajímal se o nutné investiční akce, zejména opravu střechy na OA nebo problematika IT. Ke sloučení škol hejman podotkl, že „…obor obchodní akademie po sloučení zůstává i nadále zachován a jsem přesvědčený, že tento krok všichni vnímají jako nezbytný, a pokud se studentů a pedagogů nějak dotkl, tak jen pozitivně."

Školní soutěž v anglickém jazyce

OA - angličtinářská soutěž 02-2019Lněnička

Ve druhém únorovém týdnu proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve třech dovednostech – v poslechu, v porozumění čtenému textu a ve znalostech gramatiky. Kategorie B1 byla určena pro žáky prvního a druhého ročníku, v kategorii B2 si své znalosti mohli ověřit žáci dvou vyšších ročníků. V silné konkurenci si nejlépe vedli Ladislav Trávníček (2.A), Kateřina Zelinková (2.B), Michaela Skalická (2.B), Julie Svobodová (3.A) a Jakub Lněnička (3.B – chybí na fotografii). Tito studenti v úterý 19. února převzali ocenění z rukou ředitele školy.  Vítězům blahopřejeme a přejeme jim, jakož i všem ostatním účastníkům, hodně úspěchů při dalším studiu anglického jazyka.       RNDr. M. Švejcarová

Vyhodnocení soutěže Nejlepší němčinář

Best in Deutsch Best in Deutsch2

Svitavská obchodní akademie se na podzim roku 2018 zapojila do celoevropské soutěže Nejlepší němčinář (Best in Deutsch). Soutěže se zúčastnilo 243 škol z 11 zemí Evropy. Naše škola obsadila 163. místo (v ČR 115. místo). Vyhlášení výsledků proběhlo 19. 2. 2019 a Mgr. M. Pelíšková na slavnostní akci převzala mj. také ocenění za organizování soutěže v podmínkách naší školy.

Cambridgeské zkoušky nanečisto (MOCK testy)

Mock

Ve dnech 4. a 5. dubna 2019 organizuje svitavské gymnázium pro studenty gymnázia, obchodní akademie i pro veřejnost testování pro cambridgeské zkoušky nanečisto (tzv. MOCK testy). Testování nanečisto je určeno pro ty, kteří chtějí vědět, jak jsou na tom se svou angličtinou a také pro případné zájemce o složení cambridgeských zkoušek v úrovni KET, PET, FCE, CAE, CPE. 4. dubna se koná písemná část (od 8:00 pro studenty gymnázia, od 14:00 pro studenty obchodní akademie a pro veřejnost). Ceny testování: KET4S/PET4S = 200,-Kč, FCE/CAE/CPE = 300,-Kč. Případným uchazečům o ostré zkoušky v červnu se nebude MOCK test odečítat z ceny zkoušky, protože tyto testy nanečisto již škola poskytuje se slevou (běžná cena za KET/ PET je 400,- Kč a  za FCE/ CAE/ CPE  je 500,- Kč). registrace na testy nanečisto – do 28. 3. 2019, informace na sm@gy.svitavy.cz, případně v příloze

Více než solidní výsledek v celostátní soutěži Má dáti/Dal

M8 dáti - Dal M8 dáti - Dal -2

Ve dnech 28. a 29. ledna 2019 se dva studenti čtvrtého ročníku obchodní akademie zúčastnili ve Znojmě v celostátní soutěži v účetnictví Má dáti/Dal. Dosáhli velmi pěkného úspěchu: v jednotlivcích byl Petr Janečka na krásném 21. místě a Jakub Jan Dostál na 38. místě z celkového počtu 98 soutěžících. Celkově se naše škola umístila na 10. místě z 44 škol.

 

Přijímačky nanečisto – výsledky

Ve středu 30. 1. 2019 se konaly na naší školy tzv. přijímačky nanečisto. Se žáky, kteří pokračují dále v kurzu k přijímačkám, bude proveden rozbor testů z MAT i ČJL v následující lekci kurzu 14. 2. 2019. Zároveň si domů přinesou testy a vlastní záznamové archy. Přinesou si také výsledek testu (body z MAT a ČJL). Žáci, kteří byli přihlášeni pouze na tzv. přijímačky nanečisto a v kurzu již nepokračují, dostanou výsledek testování (body z MAT a ČJL) z naší školy na mail, který uvedli na přihlášce. Mail žáci obdrží do konce týdne (do 17. 2. 2019 – pokud by se tak nestalo, napište nám, někteří zájemci totiž uvedli v přihláškách nečitelné e-mailové adresy). Pokud budou mít tito žáci navíc zájem získat vlastní testové úlohy a záznamové archy s vlastními výsledky, vydáme jim je do 22. 2. 2019 na sekretariátu obchodní akademie (pak je zlikvidujeme). V příloze najdete soubory s testovými úlohami včetně řešení úloh (testy jsou zazipované) – ZDE.  Na stránkách Cermatu najdete také několik dalších testů k procvičení - ZDE. Pokud se Vám výsledek přijímaček nanečisto jeví neuspokojivě, vězte, že to je jev obvyklý, neboť většinou šlo o první kontakt žáků s testovými úlohami, že smyslem přijímaček nanečisto je především seznámit se s konstrukcí testů, testových úloh, pochopit strategii a taktiku vyplňování testů, zkusit si časové rozvržení atd. Samotný výsledek (počet získaných bodů) není až tak důležitý.

A. Smolíková třetí v okresním kole v olympiádě z českého jazyka

20190130_112805

29. 1. 2019 se konalo okresní kolo  olympiády v českém jazyce. Soutěž proběhla tradičně v budově obchodní akademie ve Svitavách, kam se sjeli žáci z pěti okresních gymnázií a pěti odborných středních škol, celkem 19 soutěžících. Žáci řešili úkoly jazykového testu a psali slohovou úlohu. Do krajského kola postoupili z 1. a 2. místa žáci ze svitavského a poličského gymnázia a ze 3. místa postupuje žákyně ze svitavské obchodní akademie Adéla Smolíková.

Foto a text Štěpánka Procházková, organizační garant okresního kola

Odborná praxe žáků obchodní akademie

Žáci obchodní akademie, kteří se chystají v roce 2019 na odbornou praxi a zajišťují si ji již nyní, najdou tiskopis "Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování" ve složce Student/Formuláře ke stažení/Smlouva o zabezpečení odborné praxe.

Přípravný kurz k přijímačkám a přijímačky nanečisto

Přijímačky - kurz

Veškeré informace ke kurzu k přijímačkám 2019 a přijímačkám nanečisto najdete ZDE.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2019-2020

Vyhlášení PŘ - OA 2019

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 do oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie. Přihlášky se podávají do 1. března 2019. Uchazeči o studium budou konat jednotné testy z matematiky (M) a českého jazyka a literatury (ČJL), a to v termínech uvedených v přiložené Směrnici (bude zveřejněna 31. 1. 2019). Předpokládá se přijetí 60 žáků do 2 tříd.

Další informace včetně termínů, tiskopisů přihlášek, vzoru vyplněné přihlášky, pokynů k vyplňování přihlášek atd. jsou k dispozici - ZDE.

Kritéria pro přijímací řízení jsou  ZDE.

Možnosti předání přihlášky ke studiu:

a) předat ji osobně na sekretariát naší školy: na hlavní sekretariát školy (Gymnázium, Sokolovská 1638, Svitavy - od 7:00 do 15:00)  nebo přímo na sekretariát obchodní akademie (T. G. Masaryka 47, Svitavy – od 7:30 do 11:30),

b) nebo ji poslat poštou na adresu naší školy (Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638, 56802 Svitavy) – nejpozději do  1. 3. 2019.

Celoroční školní projekt Devítkový rok na OA Svitavy

IMG_1705 IMG_1700

V lednu 2019 odstartoval školní projekt Devítkový rok, ve kterém si  budou žáci OA Svitavy po dobu celého kalendářního roku 2019 připomínat významná výročí  20. století končící devítkou. Například 16. leden 2019, březen 1939, listopad a prosinec 1989 a jiné. Všichni žáci si během projektu budou významné události připomínat studiem materiálů, získáváním nových informací si rozšiřovat své poznatky, reflexí výročí vnímat a prožívat. Projekt bude prolínat co nejvíce předmětů, nejen dějepis,  literaturu a společenské vědy, ale i jazyky a odborné předměty. Počátkem projektu byl 16. leden 2019, kdy si všichni žáci připomněli sebeupálení Jana Palacha, souvislosti s rokem 1968 a následující období nástupu normalizace. Diskutovali o Janu Palachovi na základě dokumentů, dobových zpráv,  filmů Jan Palach a Ticho, při opisování Palachových posledních dopisů v písemné komunikaci, při hledání zpráv v cizojazyčných médiích, diskutovali o smyslu Palachova činu. Mgr. Iva Štrychová, Mgr. Štěpánka Procházková