A. Smolíková (3. B) osobností měsíce dubna

Osobnost měsíce - 04-2019 - SmolíkováOsobnost měsíce - 04-2019 - Smolíková - certifikát

Školní cenu Osobnost měsíce (za duben 2019) získala žákyně A. Smolíková (3. B) za úspěšnou reprezentaci školy v krajském kole olympiády v českém jazyce (10. místo).

Rizika závislostí a nebezpečí kyberprostoru

aIMG_1906 aIMG_1904

Ve středu 22. 5. 2019 besedovali žáci 3. a 2. ročníků s PhDr. E. Stϋndlem, koordinátorem prevence kriminality města Svitavy. Žáci 3. ročníků se mohli zamyslet na základě fotografií pana J. Štrajta nad riziky, která s sebou přinášejí závislosti všeho druhu. Fotomateriál byl doplněn aktuálními informacemi lektora. Žáci 2. ročníků v první části besedy na téma – Nebezpečí kyberprostoru – zhlédli dokument „Seznamte se bezpečně aneb jak se chránit na internetu“. V další části žáci diskutovali o falešných identitách, kyberšikaně a dalších hrozbách, které se týkají oblíbených sociálních sítí.

PhDr. Hana Hejduková

Olympiáda v němčině na OA

NJ

Letos poprvé se konala ryze školní olympiáda v německém jazyce (květen 2019). Soutěžilo se ve třech jazykových kompetencích – porozumění textu, poslechové a gramatické. Úrovně byly nastaveny pro každý ročník zvlášť. Výsledky:

1. ročník – 1. Tereza Kropáčková, 2. Eliška Cardová, 3. Nela Doleželová

2. ročník – 1. Zuzana Janderová, 2. Nela Neuerová, 3. Michaela Skalická a Klára Stuchlíková

3. ročník – 1. Diana Macková, 2. Adéla Smolíková a Kája Mužíková

Majáles 2019

Majáles OA

Tradiční květnovou studentskou akcí je SVITAVSKÝ MAJÁLES (17. 5. 2019). K výrazným maskám patřily ty z obchodní akademie – české a světové osobnosti. Poznáte je i bez zvětšení cedulek? Další fotografie dalších "masek" najdete ve Fotogalerii (ZDE).

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Přinášíme výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie ve školním roce 2019/2020. Podle kritérií (ZDE) budou přijati na doplnění počtu žáků jedné třídy 2 uchazeči. ZDE najdete výsledky přijímacího řízení – pořadí uchazečů, seznam přijatých uchazečů a také výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v 2. kole přijímacího řízení. Výsledky nejsou zveřejněny  jmenovitě, ale pod registračními čísly, které uchazeči obdrželi. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáváno na sekretariátu školy (v budově obchodní akademie – T. G. Masaryka 47, Svitavy) takto: 20. 5. 2019 od 9:30 do 12:00 a 21. 5. 2019 od 7:30 do 12:00, následně bude zasláno poštou pouze nepřijatým uchazečům o studium. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle odst. 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 (do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Přípravné kurzy AJ a NJ – Cambridge a Goethe-Zertifikat

Státní jazyková škola při svitavském gymnáziu a obchodní akademie zajišťuje přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám němčiny Goethe-Zertifikat (v úrovních A0, A1, A2, B1) a angličtiny Cambridge English v úrovních KET (A2), PET (B1), FCE (B2), CAE (C1).  Zabezpečuje také mezinárodní zkoušky Cambridge English (ve spolupráci s Cambridge P.A.R.K.) a mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat. Další informace najdete ZDE.

Maturity 2019

Ústní maturitní zkoušky začnou na obchodní akademii v týdnu od 27. května 2019. Maturanti mají za sebou písemné práce z češtiny (všichni uspěli) a z cizího jazyka (všichni uspěli) a didaktické testy z češtiny (všichni uspěli), z angličtiny (všichni uspěli), němčiny (všichni uspěli) a z matematiky (kromě 2 všichni uspěli). Průběžné výsledky byly maturantům zaslány na jejich mailové adresy dne 16. 5. 2019.

Exkurze 1. A do Poličky – Ravensburger Karton s. r. o.

IMG_1577

Každoročně v rámci výuky předmětu ekonomika naši studenti 1. ročníku absolvují návštěvu výrobního podniku. Tentokrát jsme zvolili velmi známou firmu v Poličce –  Ravensburger Karton s. r. o., která vyrábí puzzle. V podniku jsme se nechali provést naším průvodcem po všech přístupných výrobních a  skladovacích prostorech. Měli jsme možnost vidět celý proces výroby puzzle, skladování materiálu nebo balení hotových výrobků. Po odborné části exkurze jsme zamířili na poličské náměstí (prohlídka mariánského sloupu, muzea a radnice). Dozvěděli jsme se mnoho informací o historii bývalého věnného město českých královen. Následně jsme vystoupali na ochoz městských hradeb.

Ing. P. Kopečná

Státní zkoušky v grafických disciplínách

aIMG_3823aIMG_3825aIMG_3826

V úterý 14. května 2019 se dvanáct studentek 3. ročníků rozhodlo složit státní zkoušku v grafických disciplínách. Dva měsíce se tyto uchazečky pečlivě připravovaly, trénovaly a zdokonalovaly v rychlém a přesném opisu textu, ve zpracování tabulek v excelu a v tvorbě obchodního dopisu, aby tyto dokumenty odpovídaly platné státní normě. Pod dohledem komisařky Státního těsnopisného ústavu Ing. Stanislavy Dostálové vykonaly v květnu státní zkoušku. I když výsledky se dozví až před letními prázdninami, věříme, že je všechny úspěšně zvládly. Tyto dovednosti zcela jistě uplatní při dalším studiu nebo také v praktickém či osobním životě. A vzkaz ostatním žákům školy: Pokud budete mít zájem, můžete se přihlásit prostřednictvím naší školy na přípravu či konání státní zkoušky v příštím školním roce opět na jaře.

Ing. P. Kopečná

Další zdravá snídaně s Kauflandem

aIMG_1890aIMG_1886

Svitavská obchodní akademie řadu let spolupracuje v odborné rovině se společností Kaufland, jednou z příjemných akcí jsou tzv. zdravé snídaně s Kauflandem. Stalo se tak i 7. května 2019.