Literárně historická exkurze do Prahy

Praha OA

Studenti 3. A a 3. B zahájili nový školní rok literárně historickou exkurzí v Praze, a to ve dnech 10. – 12. 9. 2018.  Studenti si prohlédli  Hrad, navštívili rozhlednu na Petříně, zastavili se u sochy romantického básníka K. H. Máchy (viz foto), prošli celou Královskou cestu od Hradu až k Prašné bráně, navštívili Vyšehrad s významným pohřebištěm a Slavínem, bazilikou sv. Petra a Pavla. Poslední den měli prohlídku synagog a Starého židovského hřbitova v Židovském muzeu. V úterý den zakončili krásným divadelním představením v Divadle Palace Theatre na Václavském náměstí. Během putování Prahou si připomněli umělecké styly, naše literáty, sochaře, stavitele, kteří k našemu hlavnímu městu patří.

Slavnostní zahájení studia třídy 1. A

OA - slavnostní zahájení studia 13-9-2018 - 2 OA - slavnostní zahájení studia 13-9-2018 - 3 OA - slavnostní zahájení studia 13-9-2018 - 9 OA - slavnostní zahájení studia 13-9-2018

Novou akcí v životě školy je slavnostní zahájení studia nových žáků školy. Pro třídu 1. A škola připravila tuto slavnostní akci na čtvrtek 13. září 2018. Akce proběhla v obřadní síni svitavské radnice za účasti pedagogů školy, rodičů, známých a přátel žáků a také starosty města Mgr. Davida Šimka .

Návštěva z německého města Stendal

Němci na OA

Naše škola měla 6. 9. 2018 vzácnou návštěvu. Obchodní akademii navštívila delegace německého hanzovního města Stendal (jde o město, které je přes 25 let partnerským městem Svitav). Šlo o členy společnosti, která udržuje kontakty s partnerskými městy Stendalu (Partnerschaftsgesellschaft Hansestadt Stendal). Kromě prohlídky školy se s vedením školy domlouvala případná další spolupráce naší školy s nějakou obdobnou školou ve Stendalu. Padaly i návrhy na případné výměnné pobyty studentů.Bude-li z německé strany zájem, rozhodně bychom byli pro navázání kontaktů.

Slevy na jízdném pro žáky a studenty

abusvlak

Všichni studenti do 26 let mohou od 1. 9. 2018 využívat ve vlacích a autobusech nové slevy ve výši 75 procent z jízdného, které na jaře schválila vláda. Ministr dopravy nedávno vysvětlil, jak budou žáci a studenti prokazovat, že jsou studenty a mají nárok na slevu: žáci starší 15 let budou muset nárok prokázat občanským průkazem, žákovským průkazem, potvrzením o studiu nebo kartou ISIC. Tedy u našich žáků a studentů není problém: všichni mají občanský průkaz, všichni dostali hned 1. školní den potvrzení o studiu (pokud ho potřebovali např. pro rodiče, mohou požádat svého třídního učitele o zajištění ještě druhého potvrzení), část má kartu ISIC. Sleva bude poskytována i v době letních prázdnin.

Začátek školního roku 2018˜–2019

Nový školní rok 2018˜–2019 začíná v pondělí 3. září 2018. Žáci OA a studenti VOŠE se sejdou ve svých třídách v 8:00 hodin. Žáci 4. A mají již souvislou praxi. Upozorňujeme žáky, studenty a jejich rodiče, že ačkoliv se díky sloučení OA a VOŠE s místním gymnáziem změnil název školy na "Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkloušky Svitavy", ve studiu na obchodní akademii i VOŠE a ve fungování školy se nic zásadního nemění. Učitelé nastupují na tzv. přípravný týden v pondělí 27. 8. 2018, pedagogická rada zasedne v 9:00 hodin. Přejeme všem žákům a studentům školy úspěšný školní rok.