Den otevřených dveří na OA – 17. ledna 2019

DOD - OA - 17-1-2019

Další Den otevřených dveří na obchodní akademii budou moci navštívit zájemci o studium (zejména žáci 9. tříd) ve čtvrtek 17. ledna 2019, a to od 14 do 16:30 hodin (po předchozí domluvě se školou lze přijít i mimo tento termín – tel. 603 511 743 ). Pod vedením průvodců si všichni budou moci prohlédnout školu, získat informace o studiu na škole a uplatnění absolventů a také o přijímacím řízení. A také o připravovaném přípravném kurzu k přijímacímu řízení (informace k němu najdete na této webové stránce). O Dni otevřených dveří najdete více informací v přiložené úvodní fotografii.

Maturitní ples 4. A

Ples OA - 2019 - plakátek

Třída 4.A Vás srdečně zve na svůj maturitní ples, který se koná 18. ledna 2019 od 19 hodin v budově Fabriky ve Svitavách. Hraje Epicentrum z Jevíčka. Téma plesu – HARRY POTTER. Vsupenky – ve Fabrice, v bufetu OA a v bufetu gymnázia (120,– v předpro, 140,– na místě).

OA v médiích

Článek  Ekotým 2018

Naše škola v médiích (prosinec 2018).

 

Vánoční akademie na OA ve Svitavách

aDSC_0052aDSC_0257

V pátek 21. 12. 2018 se v žáci a učitelé sešli na Vánoční akademii v Červené knihovně, aby zakončili kaledářní rok pestrým programem, na kterém se podílely všechny třídy – předvedly taneční nebo hudební vystoupení, objevila se i scénka. S písničkou a živým betlémem se představili také učitelé. Na programu se podílela každá třída svým tanečním nebo hudebním vystoupením. Byly vyhlášeny výsledky několika školních soutěží (o nejlepší třídní nástěnku, literární soutěže atd.) a odměněni žáci soutěžního EKOtýmu, kteří se umístili na 2. místě v celostátním kole. Hodnotila se také soutěž o nejhezčí vánoční perník. Nedalo se však určit, který byl nejhezčí, všechny byly krásné a voňavé. Podívejte se do fotogalerie ZDE.

Pěkné Vánoce a nový rok 2019 všem

PF 2019 ze svitavského gymnázia a obchodní akademie

Vedení školy přeje všem žákům školy, jejich rodičům, absolventům školy, zaměstnancům a přátelům školy pěkné Vánoce a v novém roce 2019 hodně úspěchů, pohody, štěstí, lásky a zdraví. Uživejte si pohody tak, jak jsme si dokázali vychutnat ve škole v posledních dnech před Vánocemi :-)

Přípravný kurz k přijímačkám a přijímačky nanečisto

Přijímačky - kurz

Informace k přípravnému kurzu k přijímačkám a k tzv. Přijímačkám nanečisto najdete ZDE. Od této chvíle až do 28. ledna 2019 se můžete přihlašovat - přihlášku k přípravnému kurzu najdete ZDE a přihlášku k tzv. Přijímačkám nanečisto si stáhněte v příloze ZDE. Obdobné kurzy škola organizuje již řadu let. Termíny schůzek: středa 30. ledna a čtvrtky 14., 21. a 28. února 2019.

Všichni uchazeči o studium na jakékoliv střední škole s maturitou budou letos konat přijímací zkoušky z MAT a ČJL prostřednictvím testů společnosti Cermat. Stáhněte si informace o kurzu (viz příloha), který naše škola pro zájemce o studium na naší škole připravila a jehož absolvování se Vám může hodit při přijímacích zkouškách v dubnu 2019. Přihlášku je potřeba doručit na sekretariát obchodní akademie (T. G. Masaryka 47, 56802 Svitavy) nebo na ředitelství školy (Sokolovská 1638, 56802 Svitavy) nejpozději do pondělí 28. 1. 2019 včetně, a to osobně, poštou na adresu školy nebo mailem (např. i naskenovanou, ofocenou) na adresu info@gy.svitavy.cz. První setkání účastníků kurzu se uskuteční ve středu 30. 1. 2019 v 14:00 (sraz již v 13:45) – proběhnou přijímačky nanečisto, ostatní lekce pak budou začínat vždy ve čtvrtek v 15:00. Do 28. ledna 2019 je nutné mít zaplaceno kurzovné – informace o platbách jsou součástí textu v příloze.

Pokud by Vám nebylo něco jasné, další informace poskytneme přímo na sekretariátu školy nebo na tel. 461535090 nebo 603511743. Upozorňujeme, že pro zájemce o studium na gymnáziu jsou informace (a zejména termíny) trochu odlišné, najdete je ZDE.

Testy pro „Přijímačky nanečisto“ připravil CERMAT, který pak bude zajišťovat „ostré“ přijímačky. Tyto „Přijímačky nanečisto“ slouží k tomu, aby si žák testy vyzkoušel a prožil si trochu zkouškovou atmosféru, i když o nic nejde.

Účastníci kurzu i „Přijímaček nanečisto“ si přinesou s sebou vždy přezůvky, psací potřeby, rýsovací potřeby a záznamník (sešit, blok,…).

V příloze najdete informace o přípravném kurzu (včetně informací o „Přijímačkách nanečisto“) a přihlášky. Je možné se přihlásit jen na Přijímačky nanečisto, avšak bez možnosti účastnit se rozboru testů.

Sledujte tento web, také zde budeme zveřejňovat (zejména před zahájením kurzu) další informace k přijímacímu řízení.

Přihlášení účastníci na kurz nebo samostatné „Přijímačky nanečisto“ již zváni školou nebudou (škola již žádnou pozvánku nebude posílat).

Přestože letošní Dny otevřených dveří skončily (poslední byl 17. ledna 2019), nabízíme všem zájemcům návštěvu školy každý den od 8:00 – do 14:00 (případně po domluvě). Nutno je však telefonicky nebo emailem návštěvu předem domluvit (tel. 603511743 nebo info@oa.svitavy.cz). Zájemcům poskytneme informace o škole, o přijímacím řízení, provedeme je školou, poskytneme také informace o přípravném kurzu k přijímačkám nebo o tzv. přijímačkách nanečesto.

Den otevřených dveří 13. 12. 2018

IMG_7805 IMG_7817

Další Den otevřených dveří na naší škole proběhl 13. 12. 2018. Zájemci o studium si prohlédli školu a zajímali se mj. také o přípravný kurz k přijímačkám (ten začne v lednu 2019 a bude obsahovat i přijímačky nanečisto). Poslední Den otevřených dveří obchodní akademie chystá na čtvrtek 17. ledna 2019.

Dobročinná sbírka

Sbírka Kaufland OA 12-2018

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se žáci 1. A zapojili do dobročinné sbírky ve prospěch Hamzovy léčebny (na Spinální rehabilitační jednotku). Prodávali samolepící jmenovky na vánoční dárky. Pouze v budovách OA a gymnázia se jim podařilo vybrat Kč 1620,–.

EKONOMICKÝ TÝM SVITAVSKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE DRUHÝ V ČR

aaIMG_1676

Skvělého výsledku dosáhl tříčlenný tým svitavské obchodní akademie v celostátním finále soutěže EKOTÝM JUNIOR 2018, kde obsadil 2. místo. Tým studentů 4. ročníku obchodní akademie tvořili  Monika Rašková, Jakub Jan Dostál a Petr Janečka.  Soutěž se tentokrát konala 4. prosince 2018 v Písku pod záštitou MŠMT, Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  Na konci září  svitavský tým vyhrál krajské kolo soutěže v Chocni a jako jediný tým z Pardubického kraje postoupil do celostátního finále. Během následující dvouměsíční přípravy bylo nutné mimo jiné vypracovat projektovou práci na téma „Sdílená ekonomika a její ekonomické dopady!“ a pak už studenty čekal Písek a pořadatelská škola Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Celkem soutěžilo třináct týmů, vítězů krajských kol, chyběli pouze zástupci Plzeňského kraje. Soutěžilo se ve vědomostním testu a v prezentaci na vylosované odborné téma, třetí část tvořila předem zpracovaná projektová práce.  V testu bylo zapotřebí zodpovědět 80 otázek z  ekonomiky, účetnictví, práva, informačních technologií a dalších, celkem deseti odborných oblastí. Třicet minut bylo vyhrazených na zdramatizování tématu zadaného odbornou porotou  „Jak dostupné je bydlení pro mladé lidi?“  Studenti podali skvělý a  vyrovnaný výkon ve všech třech částech a po vyhodnocení výsledků byli vyhlášeni jako druhý nejlepší ekonomický tým v České republice. Srdečně jim blahopřejeme k dosaženému úspěchu, dík patří i všem učitelům, kteří se podíleli na jejich přípravě. Fotogalerie ZDE.

Ing. Marie Jansová

Školní kolo olympiády v českém jazyce

IMG_1667

Školní kolo olympiády v českém jazyce se na OA konalo 28. 11. 2018. Zúčastnilo se ho 9 žáků. Soutěž měla dvě části. Nejdříve žáci zpracovávali  mluvnický test, ve druhé části psali slohové práce na zadané téma. Nejlépe si s úkoly poradily tři dívky ze 3. ročníků, první dvě postoupily do okresního kola a třetí je nominována jako náhradnice. Postupující jsou Adéla Smolíková ze 3.B (37 b.) a Adéla Řehořová ze 3.A (36 b.), náhradnicí je Markéta Edlmanová ze 3.B (33 b.). Všem soutěžícím děkuji za účast a postupujícím přeji hodně úspěchů v okresním kole.