Co škola chystá na konci školního roku

Obchodní akademie připravuje pro žáky školy ve dnech 15. až 30. 6. 2020 jednu až dvě třídnické hodiny, dvě až tři  dopoledne skupinových nebo individuálních konzultací, které mohou být spojeny s uzavíráním klasifikace (uskutečnění zkoušek, přezkoušení apod.). Pro žáky půjde o dobrovolné aktivity. Dřív tyto aktivity škola organizovat nemůže, neboť ve škole budou probíhat od 8. 6. do 12. 6. přijímačky a maturity. V rámci aktivit na konci školního roku bude prostor na vyzvednutí školních potřeb nebo osobních věcí žáků (např. ze skříněk, šaten), na vydání vysvědčení, na uskutečnění hodnocení zkouškou nebo komisionálním přezkoušením atd.

Protože jde pro žáky o dobrovolné aktivity, kterých se nemusí účastnit, není nutné nepřítomnost omlouvat. Na druhou stranu se na ně žák musí přihlásit prostřednictvím učitelů a třídních učitelů. Ti zájem začnou zjišťovat. Při jakékoliv aktivitě se ve škole musí dodržovat předepsaná hygienická a bezpečnostní opatření – případné skupiny mohou mít maximálně 15 žáků. To znamená, že se žáci každé třídy nikdy nesejdou kompletní, v případě většího zájmu žáků se budou muset žáci každé třídy rozdělit důsledně na menší skupiny (např. podle abecedy). Dalším opatřením je dodržování předepsaných odstupů mezi žáky a předání čestného prohlášení o tom, že se u žáka v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a že se seznámil s vymezením osob s rizikovými faktory a doporučením, aby tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na aktivitách ve škole zvážil. Sledujte další informace.

Přihlašujte se do jazykových kurzů Cambridge English

Učebna jazyková

Přihlašujte se do přípravných kurzů ke zkouškám Cambridge English (pro úrovně KET, PET, FCE, CAE). Tyto kurzy připravila pro studenty svitavského gymnázia a obchodní akadfemie (případně i žáky jiných škol a pro veřejnost) jazyková škola při Gymnáziu ve Svitavách ve školním roce 2020-2021. Závazná přihláška ZDE.  Termín pro odevzdání závazné přihlášky – 19. 6. 2020. Přihlášky se přijímají do naplnění kurzů podle principu "Kdo dřív přijde, ten dřív mele". Vyplněnou přihášku předejte na sekretariát školy (paní K. Hořínková – hk@gy.svitavy.cz, tel. 461535090). Přihlášku lze také zaslat na sdresu školy Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkolušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 56802 Svitavy (info@gy.svitavy.cz). Veškeré informace o platbách a termínech placení jsou součástí závazné přihlášky. Další informace o přípravných kurzech najdete ZDE.  Najdete tam také informace o kurzech němčiny (Goethe-Zertifikat) nebo francouzštiny.

Přijímací zkoušky a přijímací řízení – červen 2020

Přijímačky - červen 2020

Přijímací zkoušky a přijímací řízení se ve školním roce 2019/2020 do oboru obchodní akademie 63-41-M/02 řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.  Uchazeči budou konat jednotné testy z matematiky (MAT) a českého jazyka a literatury (ČJL), a to 8. 6. 2020. Směrnice k přijímacímu řízení pro všechny obory školy (gymnázium i obchodní akademii) - ZDE. Kritéria pro přijímací řízení pro obchodní akademii - ZDE. Pokud Vás zajímá přijímací řízení na gymnázium, přejděte na web gymnázia - ZDE. 

Další informace k přijímacím zkouškám a přijímacímu řízení na obchodní akademii jsou ZDE.  

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány doručenkami (do vlastních rukou).

Přijímací zkoušky pro uchazeče o 4-leté studium oboru obchodní akademie se konají 8. 6. 2020. Přijímačky proběhnou v budově obchodní akademie (T. G. Masaryka 47/20, Svitavy). Rozpis zkoušek s termíny a časy najdete ZDE.  Všechny přihlášené zájemce zveme ke zkouškám, prosíme, aby se dostavili do budovy školy včas a dbali pokynů, které jsme zaslali a které budou v budově školy. Žádný doprovod žáků nesmí do budovy vstoupit. Nezapomeňte donést čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud ho nepředložíte, nebudete moci do budovy školy vstoupit. Pokud by zákonný zástupce žáka měl zájem mezi oběma zkouškami (matematikou a českým jazykem) žáka převzít, musí zákonný zástupce tuto skutečnost předem škole nahlásit. V takovém případě učitel, který na žáky bude vykonávat dohled, přivede žáka ke vchodu do školy. Nezapomeňte se na další zkoušku včas vrátit. Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít (po předchozím nahlášení škole) na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

S největší pravděpodobností bude svitavská obchodní akademie vyhlašovat v 2. polovině června ještě 2. kolo přijímacího řízení – přijímací zkoušky se v 2. kole již nekonají. Náhradní termín jednotné zkoušky pro všechny obory vzdělávání je 23. 6. 2020.

Otázky a odpovědi – aktualizace 31. 5. 2020

V této rubrice budeme odpovídat na nejčastěji se opakující dotazy, které se dotýkají distančního studiu, chodu školy a opatření, které se týkají školy v závěru školního roku 2019–2020. Pokud budete mít zájem o nějakou informaci, kterou jste zde neobjevili, pošlete dotaz na adresu bc@oa.svitavy.cz. Budou-li se některé dotazy častěji opakovat, umístíme informaci do této rubriky, kterou budeme pravidelně aktualizovat.

Aktualizaci "otázek a odpovědí" z 31. 5. 2020 najdete ZDE.

Maturity začaly

Praktická zkouška OA - 14-5-2020

Maturity 2020 na svitavské obchodní akademii začaly 14. 5. 2020 praktickými zkouškami z odborných předmětů. Následovat budou v červnu didaktické testy a pak ústní zkoušky.

Maturita 2020 – informace k praktické zkoušce z odborných předmětů

Ve dnech 14. a 15. 5. 2020 proběhne na svitavské obchodní akademii v rámci maturitní zkoušky praktická zkouška z odborných předmětů. Zúčastní se jí všichni žáci přihlášení k maturitní zkoušce v roce 2020. Veškeré důležité informace ke zkoušce (termíny, časy, losování, rozdělení do skupin, základní hygienická a bezpečnostní pravidla atd.) najdete ZDE. Důležité je dodržovat pravidla ochrany zdraví při maturitě vytvořená MŠMT - ZDE. 

Doporučuje prostudovat obecné informace k maturitní zkoušce a zásadám ochrany zdraví na webu MŠMT, např. ZDE a ZDE.

Přímé výukové aktivity pro maturanty v týdnu od 18. do 22. 5. 2020

Výukové aktivity4

Také v týdnu od 18. do 22. 5. 2020 připravila obchodní akademie pro své maturanty přímé výukové aktivity v budově školy. Všechna hygienická a bezpečnostní opatření, která byla zveřejněna pro první týden těchto aktivit (od 11. 5.) ZDE – roušky, dezinfekce, rozestupy před školou i ve škole, rizikové faktory atd. atd., platí nadále i při dalších výukových aktivitách ve škole od 18. 5. 2020. Tiskopis čestného prohlášení (ZDE)  žák předává ve škole od 11. 5.  jen při prvním vstupu do školy, při dalších aktivitách již nemusí, povinen je však v duchu znění prohlášení nahlásit jakoukoliv změnu svého zdravotního stavu a stavu v rodině. Žákům-maturantům již nebude přihlašovací dotazník zaslán mailem, žáci třídy 4. A ho najdou ZDE a žáci 4. B ZDE. Pokud bude mít žák zájem zúčastnit se přímých výukových aktivit ve škole, musí dotazník vyplnit a odeslat nejpozději do středy 13. 5. 2020 do 18:00 hodin. Zde je dotazník i ve formě QR kódu: pro 4. A ZDE, pro 4. B ZDE.

Malování chodby a učeben

Beze jména1 Beze jména2

Obchodní akademie využila situace, kdy byla budova prázdná, a vymalovala poslední poschodí školy (došlo tak i k nápravě po zatečení do budovy během opravy střechy – s přispěním prostředků z pojišťovny). V učebně dějepisu bude navíc vyměněn koberec.