Svitavský ekonomický tým nejlepší v kraji

EKO tým

Středa 01.10.2014

Trochu s obavami jsme se 1. října vydali do Chocně, kde se konala krajská soutěž Ekonomický tým 2014. Naši školu jela reprezentovat dvě družstva, dívčí a chlapecké, soutěžilo celkem deset týmů ze všech obchodních akademií Pardubického kraje.
Nejprve jsme všichni absolvovali odborný test, celkem 75 otázek z různých ekonomických oblastí. Následovala scénka na téma „Jak zabezpečit své dítě do budoucna“, která měla prověřit naši finanční gramotnost. Ukázalo se, že naši kluci jsou opravdu dobří herci a ne nadarmo v předchozích letech sklízeli potlesk spolužáků na tradičních vánočních akademiích. V této části soutěže excelovali, jejich scénka byla nejlepší. Ale i my jsme se snažily ze všech sil. Po několikahodinovém úsilí byly vyhlášeny výsledky a my jsme se dozvěděly, že díky vyrovnanému výkonu v obou částech jsme zvítězily a staly se nejlepším ekonomickým týmem Pardubického kraje. A to znamená i postup do celostátního finále, které se bude konat 9. listopadu 2014 v Jihlavě.
 
Jana Báčová, Zdenka Dostálová a Nikola Radová, 4. A  OA a VOŠE Svitavy
 
Všem žákům blahopřeji a děkuji za skvělou reprezentaci naší školy. Vyučujícím, patří poděkování za jejich perfektní přípravu.
 
Mgr. Libor Pavlík, ředitel školy

 

Maturitní ples

Pátek 16.01.2015

V pátek 16. ledna 2015 se koná v multifunkčním zařízení Fabrika jediný maturitní ples Obchodní akademie ve Svitavách, na který vás srdečně zvou maturanti ze třídy 4.A. 

Spolupráce se společností Kaufland Česká republika v.o.s.

Úterý 23.09.214

Naše škola uzavřela rámcovou smlouvu o spolupráci se společností Kaufland Česká republika v.o.s. v červnu roku 2014. První prezentace zástupci společnosti proběhla v úterý 23. září 2014. Žáci třídy 1.A vyslechli zajímavou přednášku o vzniku a fungování filiálek v České republice a ve Svitavách.

Smluvní strany se dohodly, že budou spolupracovat zejména v oblasti podpory vzdělávacího a výchovného systému školy, v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, zdravé výživy, seznámení žáků školy, popř. jejich zákonných zástupců s fungováním moderního maloobchodního podniku a dalších hospodářsko-ekonomických oblastech.

Vzájemná spolupráce:
  • exkurze žáků, studentů a učitelů školy do objektů Kauflandu (filiálek, centrálních skladů, masozávodu)
  • seznámení žáků a studentů školy s fungováním moderní obchodní firmy, příp. zapojení do praktické výuky
  • zdravé snídaně pro žáky a studenty
  • odborné přednášky o zdravé výživě

Mgr. Libor Pavlík, ředitel školy

 

Sportovně turistický kurz

Chorvatsko 2014

Rozvrh 2014/2015

Čtvrtek 28.08.2014

V menu Student je vystaven rozvrh na školní rok 2014/2015.

Zahájení školního roku proběhne 01.09.2014 od 08:00 třídnickými hodinami.

Chorvatsko – informace

Úterý 26.08.2014

Základní informace o kurzu v Chorvatsku

Zápis studentů VOŠE

Středa 27.08.2014

Ve středu 27. srpna 2014 proběhne v učebně EKO1 zápis studentů VOŠE do vyššího ročníku:

  • 1. ročník od 09:00
  • 2. ročník od 10:00
  • 3. ročník od 11:00

Druhé kolo přijímacího řízení na VOŠE

Středa 27.08.2014

Ve středu 27. srpna 2014 proběhne od 08:00 druhé kolo přijímacího řízení na Vyšší odbornou školu ekonomickou ve Svitavách. Po přijímacím řízení se koná od 09:00 zápis pro studenty 1. ročníku.

Anketa „NEJLEPŠÍ ŽÁKYNĚ-ŽÁK MĚSTA SVITAVY“

Středa 25.06.2014
 
V anketě města Svitavy byla za Obchodní akademii a Vyšší odbornou školu ekonomickou ve Svitavách nominována žákyně třídy 2.A Tamara Tothová.
Tamara obsadila v krajském kole internetové soutěže Eurotime 2014 první místo a zajistila si tak postup do kola celorepublikového. V krajském kole soutěže SAPERE – Vědět, jak žít se umístila druhá. Angažuje se jako mentorka v projektu Mentorská asistence.
 
Blahopřejeme.

 

Výsledky přijímacího řízení na VOŠE

Pátek 27.06.2014