Žáci uspěli ve státnicích v psaní na klávesnici

Předávání vysvědčení OA státnice

V pondělí 17. 9. 2018 převzalo 14 žáků 4. ročníku vysvědčení o absolování státní zkoušky v psaní na klávesnici. Státnice proběhly již na konci minulého školního roku, ale protože žáci vykonávali na začátku školního roku souvislou praxi, obdrželi vysvědčení až nyní. K úspěchu blahopřejeme.

Literárně historická exkurze do Prahy

Praha OA

Studenti 3. A a 3. B zahájili nový školní rok literárně historickou exkurzí v Praze, a to ve dnech 10. – 12. 9. 2018.  Studenti si prohlédli  Hrad, navštívili rozhlednu na Petříně, zastavili se u sochy romantického básníka K. H. Máchy (viz foto), prošli celou Královskou cestu od Hradu až k Prašné bráně, navštívili Vyšehrad s významným pohřebištěm a Slavínem, bazilikou sv. Petra a Pavla. Poslední den měli prohlídku synagog a Starého židovského hřbitova v Židovském muzeu. V úterý den zakončili krásným divadelním představením v Divadle Palace Theatre na Václavském náměstí. Během putování Prahou si připomněli umělecké styly, naše literáty, sochaře, stavitele, kteří k našemu hlavnímu městu patří.

Slavnostní zahájení studia třídy 1. A

OA - slavnostní zahájení studia 13-9-2018 - 2 OA - slavnostní zahájení studia 13-9-2018 - 3 OA - slavnostní zahájení studia 13-9-2018 - 9 OA - slavnostní zahájení studia 13-9-2018

Novou akcí v životě školy je slavnostní zahájení studia nových žáků školy. Pro třídu 1. A škola připravila tuto slavnostní akci na čtvrtek 13. září 2018. Akce proběhla v obřadní síni svitavské radnice za účasti pedagogů školy, rodičů, známých a přátel žáků a také starosty města Mgr. Davida Šimka .

Návštěva z německého města Stendal

Němci na OA

Naše škola měla 6. 9. 2018 vzácnou návštěvu. Obchodní akademii navštívila delegace německého hanzovního města Stendal (jde o město, které je přes 25 let partnerským městem Svitav). Šlo o členy společnosti, která udržuje kontakty s partnerskými městy Stendalu (Partnerschaftsgesellschaft Hansestadt Stendal). Kromě prohlídky školy se s vedením školy domlouvala případná další spolupráce naší školy s nějakou obdobnou školou ve Stendalu. Padaly i návrhy na případné výměnné pobyty studentů.Bude-li z německé strany zájem, rozhodně bychom byli pro navázání kontaktů.

Slevy na jízdném pro žáky a studenty

abusvlak

Všichni studenti do 26 let mohou od 1. 9. 2018 využívat ve vlacích a autobusech nové slevy ve výši 75 procent z jízdného, které na jaře schválila vláda. Ministr dopravy nedávno vysvětlil, jak budou žáci a studenti prokazovat, že jsou studenty a mají nárok na slevu: žáci starší 15 let budou muset nárok prokázat občanským průkazem, žákovským průkazem, potvrzením o studiu nebo kartou ISIC. Tedy u našich žáků a studentů není problém: všichni mají občanský průkaz, všichni dostali hned 1. školní den potvrzení o studiu (pokud ho potřebovali např. pro rodiče, mohou požádat svého třídního učitele o zajištění ještě druhého potvrzení), část má kartu ISIC. Sleva bude poskytována i v době letních prázdnin.

Začátek školního roku 2018˜–2019

Nový školní rok 2018˜–2019 začíná v pondělí 3. září 2018. Žáci OA a studenti VOŠE se sejdou ve svých třídách v 8:00 hodin. Žáci 4. A mají již souvislou praxi. Upozorňujeme žáky, studenty a jejich rodiče, že ačkoliv se díky sloučení OA a VOŠE s místním gymnáziem změnil název školy na "Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkloušky Svitavy", ve studiu na obchodní akademii i VOŠE a ve fungování školy se nic zásadního nemění. Učitelé nastupují na tzv. přípravný týden v pondělí 27. 8. 2018, pedagogická rada zasedne v 9:00 hodin. Přejeme všem žákům a studentům školy úspěšný školní rok.

Jedeme do Francie

pariz-vyhled

Úterý 19.06.2018

V období 19. – 24. 6. 2018 jedeme na jazykový poznávací zájezd do Paříže.

2. kolo přijímacího řízení

Pátek 25.05.2018

Ředitel vyhlásil 2. kolo
přijímacího řízení na Obchodní akademii Svitavy
 
Přijímací zkoušky se nekonají.
Přihlášku můžete podat do 25. května 2018.
Odkaz na stažení přihlášky naleznete – zde.
Vaše dotazy Vám rád zodpovím na telefonním čísle 733 771 294 (Libor Pavlík, ředitel školy).