Vyhrajte tablet ve školní soutěži

Soutěž o tablet

Ředitel školy vyhlašuje soutěž o nejlepší prezentaci obchodní akademie. Nejlepší prezentace budou odměněny cenami, vítězi bude navíc na 12 měsíců jeho studia na OA zapůjčen tablet. Pro žáky 1. ročníku je připravena zvláštní cena. Informace najdete je  ZDE, případně Vám je podá ředitel školy, zástupkyně ředitele školy nebo učitel informatiky RNDr. R. Švejcar. Uzávěrka soutěže je 24. dubna 2019.

Přijímací řízení – aktualita 1 – pozvánky k přijímacím zkouškám

Aktualita OA

Předáváme zájemcům o studium další aktualitu z procesu přijímacího řízení. Shromáždili jsme přihlášky ke studiu a na přelomu března a dubna budeme rozesílat pozvánky k vykonání přijímacích zkoušek. Pozvánky odejdou jako zásilka do vlastních rukou zákonného zástupce, který je uveden na přihlášce. Očekávejte tuto zásilku, pokud byste dopis nedostali do 8. dubna 2019, okamžitě kontaktujte poštu (případně naši školu). Veškeré informace o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení (včetně kritérií přijímacího řízení, termínů atd.) najdete ZDE.

Od 3. ročníku možnost zvolit si profilaci

Volitelné předměty

Žáci naší školy mají od letošního 3. ročníku možnost zvolit si formou volitelných předmětů vlastní profilaci:

1. pokračovat ve vzdělávacím programu obchodní akademie

2. zaměřit se na problematiku finančního poradenství

3. zaměřit se na problematiku veřejné správy

Více informací ke všem třem možným variantám studia a anotacím volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku najdete ZDE.

 

Krajské kolo ekonomické olympiády

V únoru proběhlo krajské kolo ekonomické olympiády, kam postoupili také 2 žáci svitavské obchodní akademie. Z celkového počtu 35 soutěžících si ze "svitavských ekonomů" nejlépe vedl V. Jarmer, který obsadil 11. místo.

Návštěva hejtmana

Hejtman ve škole 27-2-2019 - facebook

Naši školu navštívil 27. 2. 2019 hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, PhD. Jako představitele zřizovatele naší školy ho zajímal např. proces sloučení obchodní akademie s gymnáziem, zajímal se o přijímací řízení, zaujaly ho některé aktivity naší školy a zajímal se o nutné investiční akce, zejména opravu střechy na OA nebo problematika IT. Ke sloučení škol hejman podotkl, že „…obor obchodní akademie po sloučení zůstává i nadále zachován a jsem přesvědčený, že tento krok všichni vnímají jako nezbytný, a pokud se studentů a pedagogů nějak dotkl, tak jen pozitivně."

Školní soutěž v anglickém jazyce

OA - angličtinářská soutěž 02-2019Lněnička

Ve druhém únorovém týdnu proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve třech dovednostech – v poslechu, v porozumění čtenému textu a ve znalostech gramatiky. Kategorie B1 byla určena pro žáky prvního a druhého ročníku, v kategorii B2 si své znalosti mohli ověřit žáci dvou vyšších ročníků. V silné konkurenci si nejlépe vedli Ladislav Trávníček (2.A), Kateřina Zelinková (2.B), Michaela Skalická (2.B), Julie Svobodová (3.A) a Jakub Lněnička (3.B – chybí na fotografii). Tito studenti v úterý 19. února převzali ocenění z rukou ředitele školy.  Vítězům blahopřejeme a přejeme jim, jakož i všem ostatním účastníkům, hodně úspěchů při dalším studiu anglického jazyka.       RNDr. M. Švejcarová

Vyhodnocení soutěže Nejlepší němčinář

Best in Deutsch Best in Deutsch2

Svitavská obchodní akademie se na podzim roku 2018 zapojila do celoevropské soutěže Nejlepší němčinář (Best in Deutsch). Soutěže se zúčastnilo 243 škol z 11 zemí Evropy. Naše škola obsadila 163. místo (v ČR 115. místo). Vyhlášení výsledků proběhlo 19. 2. 2019 a Mgr. M. Pelíšková na slavnostní akci převzala mj. také ocenění za organizování soutěže v podmínkách naší školy.

Cambridgeské zkoušky nanečisto (MOCK testy)

Mock

Ve dnech 4. a 5. dubna 2019 organizuje svitavské gymnázium pro studenty gymnázia, obchodní akademie i pro veřejnost testování pro cambridgeské zkoušky nanečisto (tzv. MOCK testy). Testování nanečisto je určeno pro ty, kteří chtějí vědět, jak jsou na tom se svou angličtinou a také pro případné zájemce o složení cambridgeských zkoušek v úrovni KET, PET, FCE, CAE, CPE. 4. dubna se koná písemná část (od 8:00 pro studenty gymnázia, od 14:00 pro studenty obchodní akademie a pro veřejnost). Ceny testování: KET4S/PET4S = 200,-Kč, FCE/CAE/CPE = 300,-Kč. Případným uchazečům o ostré zkoušky v červnu se nebude MOCK test odečítat z ceny zkoušky, protože tyto testy nanečisto již škola poskytuje se slevou (běžná cena za KET/ PET je 400,- Kč a  za FCE/ CAE/ CPE  je 500,- Kč). registrace na testy nanečisto – do 28. 3. 2019, informace na sm@gy.svitavy.cz, případně v příloze

Více než solidní výsledek v celostátní soutěži Má dáti/Dal

M8 dáti - Dal M8 dáti - Dal -2

Ve dnech 28. a 29. ledna 2019 se dva studenti čtvrtého ročníku obchodní akademie zúčastnili ve Znojmě v celostátní soutěži v účetnictví Má dáti/Dal. Dosáhli velmi pěkného úspěchu: v jednotlivcích byl Petr Janečka na krásném 21. místě a Jakub Jan Dostál na 38. místě z celkového počtu 98 soutěžících. Celkově se naše škola umístila na 10. místě z 44 škol.

 

Přijímačky nanečisto – výsledky

Ve středu 30. 1. 2019 se konaly na naší školy tzv. přijímačky nanečisto. Se žáky, kteří pokračují dále v kurzu k přijímačkám, bude proveden rozbor testů z MAT i ČJL v následující lekci kurzu 14. 2. 2019. Zároveň si domů přinesou testy a vlastní záznamové archy. Přinesou si také výsledek testu (body z MAT a ČJL). Žáci, kteří byli přihlášeni pouze na tzv. přijímačky nanečisto a v kurzu již nepokračují, dostanou výsledek testování (body z MAT a ČJL) z naší školy na mail, který uvedli na přihlášce. Mail žáci obdrží do konce týdne (do 17. 2. 2019 – pokud by se tak nestalo, napište nám, někteří zájemci totiž uvedli v přihláškách nečitelné e-mailové adresy). Pokud budou mít tito žáci navíc zájem získat vlastní testové úlohy a záznamové archy s vlastními výsledky, vydáme jim je do 22. 2. 2019 na sekretariátu obchodní akademie (pak je zlikvidujeme). V příloze najdete soubory s testovými úlohami včetně řešení úloh (testy jsou zazipované) – ZDE.  Na stránkách Cermatu najdete také několik dalších testů k procvičení - ZDE. Pokud se Vám výsledek přijímaček nanečisto jeví neuspokojivě, vězte, že to je jev obvyklý, neboť většinou šlo o první kontakt žáků s testovými úlohami, že smyslem přijímaček nanečisto je především seznámit se s konstrukcí testů, testových úloh, pochopit strategii a taktiku vyplňování testů, zkusit si časové rozvržení atd. Samotný výsledek (počet získaných bodů) není až tak důležitý.