Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium na svitavském gymnáziu a obchodní akademii

Škola bude organizovat ve školním roce 2020–2021 přijímací řízení pro tyto obory:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

63-41-M/02 Obchodní akademie

Uchazeči o všechny obory budou konat jednotné testy z matematiky (MAT) a českého jazyka a literatury (ČJL), a to v termínech uvedených ve Směrnici, která bude zveřejněna na konci ledna 2021. MŠMT zatím stanovilo, že  jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání se konají z matematiky a českého jazyka v pracovních dnech v těchto termínech:

    čtyřleté studium gymnázia a obchodní akademie:
      • 1. řádný termín – 12. 4. 2021
      • 2. řádný termín – 13. 4. 2021
    osmileté studium:
      • 1. řádný termín – 14. 4. 2021
      • 2. řádný termín – 15. 4. 2021
     náhradní termíny (pro všechny obory):
      • 1. termín – 12. 5. 2021
      • 2. termín – 13. 5. 2021

Přihlášky ke studiu se podávají do 1. března 2021. Tiskopisy přihlášek žákům vydávají a potvrzují základní školy. Lze si je stáhnout i na tomto webu.

Na přihláškách na gymnázium a obchodní akademii nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Další informace včetně termínů, tiskopisů přihlášek, vzoru vyplněné přihlášky, pokynů k vyplňování přihlášek atd. budou k dispozici níže v lednu 2021.

Tiskopis přihlášky (editovatelný) najdete ZDE. Pozor, tiskopis je nutné nejdříve stáhnout do Vašeho počítače a pak je možné ho vyplňovat (editovat). Vysvětlivky  k vyplnění přihlášky (návod je z roku 2020) najdete ZDE. 

Informace o názvu naší školy, kódech oborů najdete na tomto webu v menu ŠKOLA/Údaje o škole.

Chystáme opět přípravný kurz k přijímačkám (bude opět obsahovat Přijímačky nanečisto) – přihlašování bude možné již na konci roku 2020. Jeden přípravný kurz bude organizován pro gymnázium a druhý kurz pro obchodní akademii. Veškeré informace i přihlášky jsou ZDE.

Sledujte web školy, postupně budou přibývat další informace.

Přijímačky pro gymnázium

Pro školní rok 2021-2022 budeme přijímat žáky z 5. i 9. třídy. Bude otevřena jedna třída osmiletého studia a jedna třída čtyřletého studia. Maximální předpokládaný počet přijímaných žáků: pro čtyřleté studium 30, pro osmileté studium 30.

Přijímací zkoušky se uskuteční formou jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT (připravuje Cermat) – více informací ZDE.

Přijímací zkoušky pro gymnázium (duben 2021) se konají v budově gymnázia – Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Přijímačky pro obchodní akademii

Do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 předpokládáme přijímat maximálně 2 třídy (po 30 žácích).

Přijímací zkoušky se uskuteční formou jednotných přijímacích zkoušek z ČJL a MAT (připravuje Cermat) – více informací ZDE.

Přijímací zkoušky pro obchodní akademii (duben 2021) se konají v budově obchodní akademie – T. G. Masaryka 47/20, 568 02 Svitavy

Ke stažení

Vzor vyplnění přihlášky a další informace budou zveřejněny, jakmile je uveden na svých stránkách Cermat. Směrnice k přijímacímu řízení bude podle školského zákona k dispozici k 31. 1. 2021 a Kritéria přijímacího řízení budou k dispozici podle školského zákona k 31. 1. 2021.